Opublikowano

Wnioski po przeprowadzonym pilotażu programów nauczania w ZST w Pleszewie w ramach projektu EOG

Za Nami dwa dni spotkań projektowych w ramach realizowanego wspólnie z Powiat Pleszewski projektu pn: „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie”.

Spotkania, w których wzięli udział eksperci metodyki nauczania, nauczyciele zawodu oraz przedsiębiorcy miały na celu omówienie pilotażu przeprowadzonego przez szkołę na kierunkach technik mechatronik oraz technik pojazdów samochodowych.

Ponadto gośćmi spotkań byli ks. dr Adam Kraska – dyrektor Technikum im. św. Józefa w Kaliszu oraz Tomasz Stępniak – dyrektor Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica, którzy podzielili się cennymi uwagami i dobrymi praktykami dotyczącymi m. in. współpracy edukacji z biznesem.

Realizowany wspólnie z Powiat Pleszewski projekt „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie” korzysta z dofinansowania o wartości 93.540 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie do potrzeb rynku pracy poprzez aktualizację programów nauczania na kierunkach w branży mechanicznej.