Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Znajdź nas na

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA DUALNEGO
I ZAWODOWEGO W KALISZU

BIP MENU

Informacje ogólne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na usługę Kompleksowej organizacji spotkań Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji

Postępowanie dofinansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność  i konkurencyjność gospodarki”, jako część inwestycji A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

Szczegółowe informacje oraz komplet dokumentacji zamówienia dostępny jest pod linkiem
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-20f472de-015a-11ef-885b-8267c0608453

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2024

W świetle art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, plan postępowań jest zbiorem postępowań przewidzianych do przeprowadzenia w danym roku finansowym, sporządzanym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej według wzoru określonego rozporządzeniem, przez zamawiających publicznych stanowiących jednostki sektora finansów publicznych oraz innych niż te jednostki, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także ich związki, w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego. Plan postępowań odzwierciedla zamiar tych zamawiających przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w danym roku finansowym i podlega upublicznieniu w BZP oraz na stronie internetowej zamawiającego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla 50 osób w ramach organizowanego przez Zamawiającego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji.

Postępowanie dofinansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność  i konkurencyjność gospodarki”, jako część inwestycji A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

Szczegółowe informacje oraz komplet dokumentacji zamówienia dostępny jest pod linkiem
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e7253ea-c9d5-11ee-a84d-d63fc4d19e65

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na dostawę materiałów konferencyjnych promujących projekt pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”

Postępowanie dofinansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, jako część inwestycji A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

Szczegółowe informacje oraz komplet dokumentacji zamówienia dostępny jest pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-496055e2-c6be-11ee-a84d-d63fc4d19e65

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na kompleksową organizację konferencji promującej projekt pn.: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”

Postępowanie dofinansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, jako część inwestycji A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

Szczegółowe informacje oraz komplet dokumentacji zamówienia dostępny jest pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f3a092c4-b611-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

Informacje wytworzył/a: Anita Zybała                                                                                                                          Opublikował/a: Anita Zybała
Dokument z dnia 26.04.2024                                                                                                                                         Publikacja z dnia: .26.04.2024
Dokument oglądany razy: 00112
Rejestr zmian – poprzednia opublikowana wersja artykułu – pokaż rejestr