Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Znajdź nas na

Miejsce dla osób zainteresowanych doradztwem zawodowym
i doradztwem kariery

Miejsce dla osób zainteresowanych rozwijaniem kompetencji, umiejętności i podnoszeniem kwalifikacji własnych oraz swoich pracowników

Miejsce dla osób zainteresowanych działaniami wspierającymi rozwój edukacji zawodowej oraz upowszechniającymi kształcenie zawodowe

Miejsce dla osób zainteresowanych współpracą na linii szkoła-pracodawca oraz działaniami międzynarodowymi

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Jesteśmy jednostką organizacyjną prowadzoną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Naszym głównym celem jest integracja środowiska edukacyjnego z rynkiem pracy oraz upowszechnianie kształcenia zawodowego, a także wspieranie rozwoju kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród dzieci oraz młodzieży. Skupiamy się na podnoszeniu jakości doradztwa zawodowego i doradztwa kariery w subregionie kaliskim.

Nowoczesność i tradycja w jednym

W najstarszym mieście Polski rozwijamy nowoczesne podejście do edukacji i rozwoju zawodowego

Integracja środowiska Przedsiębiorców, Izb Rzemieślniczych, Cechów Rzemiosł oraz Szkół Branżowych i Technicznych to niewątpliwie wyzwania dzisiejszego rynku edukacji zawodowej.
Głównym celem naszego Centrum jest upowszechnianie form współpracy szkół kształcących w zawodach z pracodawcami w procesie kształcenia dualnego i zawodowego.
W procesie wzajemnej współpracy pełnimy rolę koordynatora na linii Szkoła – Pracodawca.