Opublikowano

Uroczyste wręczenie stypendiów dla absolwentów pierwszej edycji grupy patronackiej WKL

Zakończenie roku szkolnego stało się także okazją do podsumowania działalności grupy patronackiej WKL „Pod skrzydłami najlepszych”. Wsparcie dla uczniów kształcących się w zawodach: operator obrabiarek skrawających, mechatronik i elektromechanik było możliwe dzięki ścisłej współpracy pomiędzy SPPL „Wielkopolski Klaster Lotniczy” (WKL), Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu i Zespołem Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu.

W czwartek 22 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie aktywności i wręczenie stypendiów dla absolwentów pierwszej edycji grupy patronackiej WKL.

„Pierwsza edycja grupy patronackiej WKL to dobry początek i perspektywa dla rozwoju kształcenia zawodowego dla branży przemysłu lotniczego w Kaliszu i regionie” – mówiła Magdalena Sekura-Nowicka, Dyrektor CWRKDiZ w Kaliszu, otwierając spotkanie. „Jest to możliwość bezpośredniej pracy z młodzieżą i uświadomienia im możliwości przemysłu, zachęcenia do rozwoju zawodowego  na lokalnym rynku pracy.” – kontynuowała.

W ciągu mijającego roku szkolnego 15 uczniów kształcących się w szkole branżowej I stopnia brało udział w programie stypendialnym finansowanym przez firmy zrzeszone w WKL, ale także było objętych wsparciem ze strony CWRKDiZ w Kaliszu w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i przygotowania do wejścia na rynek pracy. Uczniowie uczestniczyli również w wizytach studyjnych w zakładzie Volkswagen Września oraz Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, gdzie zapoznali się z realiami pracy w przemyśle.

O stypendia uczniowie rywalizowali ze sobą w trzech kategoriach: średniej ocen z przedmiotów zawodowych, frekwencji, a także w zakresie ocen z zachowania. Ostatecznie zostały one przyznane następującym uczniom:

I MIEJSCE (1.000 zł) – Kacper Siuda, CKZiU w Kaliszu

II MIEJSCE (800 zł) – Damian Golicki, CKZiU w Kaliszu

III MIEJSCE (500 zł) – Kacper Latański, ZSZ w Kaliszu

Wyróżnienie:

IV MIEJSCE – Nikodem Michalak, CKZiU w Kaliszu

„Udział w grupie patronackiej to nie gadżety, upominki, nawet nie wizyty studyjne, ale możliwość poznania potencjału, możliwości przemysłu lotniczego i już na etapie szkoły branżowej związania z nim swojej zawodowej przyszłości” – mówił Jacek Kwieciński, Dyrektor Personalny, Członek Zarządu Pratt&Whitney Kalisz Sp. z o.o.

Spotkanie było także okazją do osobistych rozmów uczniów z pracodawcami, w celu uzyskania informacji o możliwości podjęcia pracy, stażu czy praktyk. Dzięki tej formie bezpośredniej współpracy, młodzi Absolwenci mogli przeprowadzić swoje pierwsze wstępne rozmowy o pracę z kluczowymi przedstawicielami firm grupy patronackiej.

Wręczono także podziękowania za współpracę nauczycielom praktycznej nauki zawodu: Panu Piotrowi Lewandowskiemu, Panu Tomaszowi Machelakowi, Panu Michałowi Nowakowskiemu oraz Panu Bartłomiejowi Nowickiemu z CKZiU w Kaliszu. Podziękowanie otrzymała także Pani Patrycja Lewandowska-Mazurek, pedagog szkolny, która pełniła rolę opiekuna uczniów z ZSZ w Kaliszu. To za ich zapał i zaangażowanie szczególnie dziękowali pracodawcy.

Już od września kolejni uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Kaliszu (elektromechanik), Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu (operator obrabiarek skrawających) oraz Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu (mechatronik) zostaną objęci wsparciem WKL „Pod skrzydłami najlepszych”.

To doskonały moment dla uczniów szkół podstawowych, którzy w drugim wyborze rozważają naukę na powyższych kierunkach – nie zastanawiajcie się, tylko dołączcie POD SKRZYDŁA NAJLEPSZYCH w grupie patronackiej WKL!