Opublikowano

Pierwsze posiedzenie Wielkopolskiego Zespołu Koordynacji (WZK) za Nami!

20 marca w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyło się uroczyste, pierwsze spotkanie Wielkopolskiego Zespołu Koordynacji (WZK) – podmiotu wspierającego wdrażanie, koordynację i monitorowanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 w województwie wielkopolskim. Funkcjonowanie Wielkopolskiego Zespołu Koordynacji to jedno z kluczowych działań realizowanego przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” w województwie wielkopolskim.

Uroczyste posiedzenie rozpoczęło się od przedstawienia członków Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, którym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przypisał odpowiednie funkcje. Na czele Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji stanęła Pani Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Rola Wiceprzewodniczących Zespołu została powierzona Pani Barbarze Kwapiszewskiej – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz Panu Grzegorzowi Potrzebowskiemu – Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Sekretarzem Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji została Pani Magdalena Sekura-Nowicka – Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

Głos zabrała również Pani Paulina Stochniałek – Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, która serdecznie pogratulowała wszystkim nowo powołanym członkom składu Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji. Dodatkowo, wyraziła ogromną wdzięczność za ich zaangażowanie w rozwój obszaru polityki uczenia się przez całe życie na terenie Wielkopolski, zapewniając jednocześnie o swojej gotowości do wsparcia w pracach zespołu.

Gościem Honorowym spotkania był również Wielkopolski Kurator Oświaty – Pan Igor Bykowski, który przedstawił najważniejsze założenia Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 z perspektywy jej znaczenia dla rozwoju oświaty i edukacji nie tylko na poziomie naszego regionu, ale także w ujęciu ogólnopolskim i europejskim.

Podczas tego ważnego spotkania, zgodnie z Uchwałą nr 8072/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie powołania składu osobowego oraz przyjęcia regulaminu Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, nastąpiło uroczyste wręczenie aktów powołania na członków WZK. W skład Zespołu wchodzi 42 przedstawicieli reprezentujących pięć filarów Krajowego Planu Odbudowy – Oświaty, Gospodarki, Zarządzania Strategicznego, Funduszy Europejskich i Dialogu Społecznego.
Wśród powołanych osób znaleźli się przedstawiciele następujących instytucji:

 • Pan prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski – Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Pan dr hab. Ryszard Sowiński – Uniwersytet Każdego Wieku
 • Pan Tadeusz Moczyński – Izba Rzemieślnicza w Kaliszu
 • Pani Sylwia Wójcik – Województwo Wielkopolskie / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Pani Iwona Derda – Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
 • Pan prof. dr hab. inż. Hieronim Maciejewski – Poznański Park Naukowo – Technologiczny Fundacji UAM
 • Pan Piotr Kurzawski – Województwo Wielkopolskie / Departament Gospodarki
 • Pani Barbara Kwapiszewska – Województwo Wielkopolskie / Wojewódzki Urząd Pracy
 • Pan Ryszard Zaczyński – Województwo Wielkopolskie / Wojewódzki Urząd Pracy
 • Pani Magdalena Sekura-Nowicka – Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu
 • Pan Paweł Borowski – Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
 • Pan Mariusz Mikołajczak – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu
 • Pani Dorota Kinal – Województwo Wielkopolskie / Departament Edukacji i Nauki
 • Pan Grzegorz Potrzebowski – Województwo Wielkopolskie / Departament Polityki Regionalnej
 • Pani Agnieszka Kotewicz-Wojnowska – Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP
 • Pan Karol Januszkiewicz – Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza
 • Pan Jan Kosmowski – Instytut Badań Edukacyjnych
 • Pan Wiesław Banaś – Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 • Pan Jan Zając – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
 • Pan Wojciech Wasik – Wielkopolski Klaster Lotniczy
 • Pan Piotr Fałek – Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe
 • Pani prof. UAM dr hab. Małgorzata Rosalska – Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego WSE UAM
 • Pan dr inż. Radosław Szczerbowski – NOT Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych/
  Rada FSNT-NOT w Poznaniu
 • Pan Jacek Sommerfeld – Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu/Sielinko
 • Pan Tadeusz Nowacki – Izba Rzemieślnicza w Kaliszu
 • Pan Tomasz Kuczma – Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim
 • Pan dr Bartosz Stasch – Wielkopolski Związek Pracodawców
 • Pani prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pan Grzegorz Marciniak – Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski
 • Pan dr n. med. Renata Adamek – Instytut Nauk o Zdrowiu, Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
 • Pan Jarosław Lange – Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
 • Pan Lech Janicki – Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego
 • Pani Justyna Maciejak – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu
 • Pan Jerzy Małecki – Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu
 • Pani Magdalena Wojtasz – Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim
 • Pani Agnieszka Tobis – Województwo Wielkopolskie / Departament Edukacji i Nauki
 • Pani Paulina Brożek – Województwo Wielkopolskie / Departament Edukacji i Nauki
 • Pani Ewa Lembicz – Województwo Wielkopolskie / Departament Edukacji i Nauki
 • Pani Marta Maj – Województwo Wielkopolskie / Departament Edukacji i Nauki
 • Pani Marta Wojciechowska – Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu
 • Pan Tomasz Gałęzka – Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu
 • Pani Ewa Machnik – Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim

Zadania Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, jako ciała doradczego, dla wspierania wdrażania, koordynacji i monitorowania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 w województwie wielkopolskim, będą obejmować przedstawianie Zarządowi Województwa Wielkopolskiego stanowisk, w tym opinii i rekomendacji, dotyczących inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych w województwie w obszarze polityki uczenia się przez całe życie, co będzie realizowane m.in. poprzez: systematyczny przegląd inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych w województwie wielkopolskim w obszarze polityki uczenia się przez całe życie; analizowanie kwestii, wpływających na politykę uczenia się przez całe życie w województwie wielkopolskim; wspieranie działań służących efektywnemu wydatkowaniu w województwie wielkopolskim środków przeznaczonych na uczenie się przez całe życie.

Po oficjalnym wręczeniu powołań przyszedł czas na przedstawienie założeń dotyczących realizacji projektu oraz prac Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji. Główne założenia i cele realizacji projektu przedstawili zgromadzonym gościom Pani Magdalena Sekura-Nowicka – Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu oraz Pan Ryszard Zaczyński – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

W trakcie spotkania nie zabrakło także dyskusji i wymiany spostrzeżeń co do sposobu prac i działania w ramach Wielkopolskiego Zespołu Koordynacji. Pozytywnym rezultatem było wypracowanie planu dalszych działań oraz wstępne określenie grup roboczych, które będą odpowiedzialne za konkretne obszary implementacji ZSU 2030 w regionie Wielkopolski. W pierwszej kolejności Zespół skupi się na rekomendacjach horyzontalnych dla regionu oraz opracowania dalszych założeń do aktualizacji Zoperacjonalizowanego Programu Wdrażania ZSU 2030 w województwie wielkopolskim.

Opublikowano

Raport „Zawodowa wizja siebie pokolenia Z”

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu w ramach swojej działalności realizuje różne projekty, w tym skierowane do młodych ludzi z pokolenia Z.

Jednym z takich projektów są Młodzieżowe Misje Gospodarcze. W trakcie realizacji dwóch edycji tego projektu w latach 2022-2023, przeprowadziliśmy badania z wykorzystaniem metody ankietowej (ankieta online).

Poprzez badanie próbowaliśmy poznać preferencje młodych osób, ich plany i cele związane z zawodową przyszłością. Chcieliśmy się przekonać jakie naprawdę jest młode pokolenie i jaką mają zawodową wizję siebie. Dlatego postanowiliśmy to zweryfikować u źródła, czyli zapytać samych zainteresowanych.

Na tej bazie powstał Raport „Zawodowa wizja siebie pokolenia Z”. Zapraszamy do zapoznania się z treścią opracowania.