Opublikowano

Stacjonarne spotkanie Sieci Doradców Zawodowych Południowej Wielkopolski

Za nami spotkanie stacjonarne Sieci Doradców Zawodowych Południowej Wielkopolski, które odbyło się tuż przed zakończeniem roku szkolnego.

Doradcy naszej jednostki podzielili się z naszymi gośćmi metodami i ćwiczeniami z zakresu doradztwa zawodowego sprawdzonymi w pracy z uczniami w różnych typach szkół. Spotkanie miało formę warsztatową, co pozwoliło także na omówienie problemów, z którymi stykają się doradcy na co dzień w swojej pracy oraz wymianę doświadczeń. Spotkanie posłużyło też jako inspiracja do tworzenia pomysłów do dalszej pracy z młodzieżą.

Ponadto gośćmi naszego spotkania byli przedstawiciele Centrum Integracji Cudzoziemców w Kaliszu, którzy omówili różnice w systemie oświaty w Polsce i w Ukrainie oraz tematu związanego z egzaminem ósmoklasisty i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.