Opublikowano

Ogólnopolska konferencja „Różnorodność rynku pracy – trendy i wyzwania dla edukatorów i doradców zawodowych”

W dniu 22 listopada 2023 r. w Kaliskim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyła się już 3. edycja ogólnopolskiej konferencji z  zakresu  doradztwa  zawodowego  i  rynku pracy,  której organizatorem  było  Centrum Wsparcia  Rzemiosła,  Kształcenia   Dualnego   i   Zawodowego  w Kaliszu we współpracy z Partnerami: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Publiczną Biblioteką Pedagogiczną Książnicą Pedagogiczną im. A. Parczewskiego w Kalisz, Kaliskim Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz Redakcją Latarnika Kaliskiego.

Wydarzeniu już po raz kolejny otrzymało Patronat Honorowy Ministra Edukacji Narodowej oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Marka Woźniaka.

Wydarzenie  tym razem było organizowane w formie hybrydowej – wzięło w nim udział łącznie blisko 1000 osób, korzystając zarówno z możliwości osobistego uczestnictwa, jak i z transmisji na żywo.

Tegoroczna  edycja  realizowana  była  pod  nazwą „Różnorodność  rynku pracy – trendy i wyzwania dla edukatorów  i doradców zawodowych”

 „Oto potężne  wyzwanie  stojące  przed nami – zrozumienie,  jak różnorodność rynku pracy ewoluuje w świetle zmieniających się trendów, a także jak możemy  jako edukatorzy i doradcy zawodowi zrewolucjonizować nasze podejście, aby przygotować jednostki do sukcesu w tym dynamicznym
i różnorodnym środowisku.” – mówiła podczas otwarcia konferencji Dorota Kinal, Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

W swoim  wystąpieniu  Pani  Dorota  Kinal zwróciła uwagę, że ważny jest szacunek dla różnorodności, to nieustanne wskazywanie, że każdy człowiek jest inny i odkrywanie, jakim  jest to dla nas bogactwem, zasobem z  którego możemy wspólnie czerpać. Pokazywanie, że każdy i każda z  nas różni się od innych i stanowi o naszej wyjątkowości.

Jesteśmy jednostkami różnymi pod względem cech, doświadczeń i aspiracji, lecz to właśnie w tej różnorodności  tkwi nasza siła. Dążymy do stworzenia środowiska, które nie tylko celebruje naszą różnorodność, lecz także wspiera ideę równości, oferując edukatorom i doradcom zawodowym możliwości tworzenia inkluzywnych narzędzi i strategii, by umożliwić każdemu rozwój i sukces w różnorodnym świecie pracy.

 W czasie konferencji, Pan Maciej Jonek – psycholog, nauczyciel akademicki rzetelnie i pasjonująco przybliżył uczestnikom tematykę międzykulturową i jej związek  z wyzwaniami oraz potrzebami w sferze aktywności zawodowej. Jego prezentacja stanowiła inspirującą analizę zagadnień związanych

z wielokulturowością na rynku pracy, kładąc szczególny nacisk na konieczność adaptacji, współpracy i zrozumienia w różnorodnych środowiskach zawodowych. Dzięki zgłębieniu aspektów międzykulturowych, uczestnicy uzyskali cenne wskazówki oraz perspektywę umożliwiającą bardziej świadome i efektywne działanie w globalnym kontekście zawodowym. Pan Maciej Jonek skutecznie poruszył temat, który ma istotne znaczenie dla współczesnego rynku pracy, wytyczając drogę do bardziej otwartego i zharmonizowanego podejścia do współpracy międzykulturowej w obszarze zawodowym. Jego prezentacja zainspirowała uczestników do refleksji nad wyzwaniami oraz potencjałem, jaki niesie ze sobą różnorodność kulturowa.

Podczas konferencji można było znaleźć odpowiedzi między innymi na takie pytania jak:

 • Dlaczego różnorodność jest istotna w miejscu pracy i społeczeństwie?
 • W jaki sposób różnorodność wpływa na efektywność zespołów i osiąganie celów biznesowych?
 • W jaki sposób komunikacja międzykulturowa wpływa na efektywność zespołów w środowisku zawodowym?
 • Jak różnorodność umiejętności wpływa na elastyczność i adaptacyjność jednostki
  w  zmieniającym się środowisku pracy?
 • Jakie są kluczowe strategie, które mogą pomóc jednostką w budowaniu  zrównoważonej kariery uwzględniającej różnorodne aspekty życia? 
 • Jakie wyzwania mogą napotkać osoby starające się rozwijać swoją karierę biorąc pod uwagę wiele różnorodnych obszarów swojego życia?
 • Jakie konkretne kroki lub inicjatywy edukacyjne można podjąć, aby zwiększyć wpływ szkół
  na sukces życiowy uczniów?
 • Czy istnieją konkretne obszary zawodowe, w których pojawiają się szczególne możliwości rozwoju zawodowego na europejskim rynku pracy?

A pomagali w tym, zaproszeni przez nas goście i prelegenci, podczas swoich wystąpień:

Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w niezwykle inspirujący sposób przybliżyła uczestnikom konferencji temat wartości różnorodności. Prezentacja podkreśliła istotę akceptacji i wykorzystania bogactwa różnic w budowaniu bardziej otwartego i inkluzywnego środowiska edukacyjnego i gospodarczego.

Maciej Jonek – Uniwersytet Dolnośląski DSW

prezentacja na temat międzykulturowych wezwań w kontekście aktywności zawodowej była inspirująca. Jego perspektywa na konieczność aktywnego zaangażowania w dialog międzykulturowy ukazała, jak różnorodność może być źródłem siły i innowacji w miejscu pracy.

Anna Płoska – Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia

wnikliwe omówienie znaczenia uwzględnienia wielu sfer przy budowaniu kariery zawodowej skłoniło
do refleksji nad równowagą między życiem zawodowym a prywatnym. Pani Anna Płoska podkreśliła istotę rozwijania różnorodnych umiejętności   i interesów, co może przyczynić się do osiągnięcia stabilność i satysfakcji w życiu zawodowym.

Andrzej Pieńkowski – Fundacja Katalyst Education

pogłębiona analiza czynników determinujących sukces uczniów oraz podkreślenie roli edukacji
w kształtowaniu rozwoju stanowiły inspirujący głos na konferencji. Prezentowane wnioski i sugestie były przemyślane i stanowiły cenne wskazówki dla dalszych dyskusji nad doskonaleniem systemu edukacyjnego,  aby lepiej  przygotować  uczniów  do  wyzwań  życiowych.

dr Agnieszka Wąsik – Be OnLine dr Agnieszka Wąsik

poruszyła istotne zagadnienia dotyczące wpływu algorytmów na sposób postrzegania rzeczywistości przez różne pokolenia. Analiza ukazała znaczenie zrozumienia różnic w interpretacji algorytmów oraz ich wpływu na kształtowanie perspektyw i poglądów w różnych grupach wiekowych. Prezentowane przykłady i wnioski stworzyły dogłębną refleksję nad tym jak algorytmy mogą być dekodowane i jak
to wpływa na nasze spojrzenie na świat.

Kamil Jastrzębski – EProjectConsult, Sycylia

wyraził fascynujące spojrzenie na obecne trendy i perspektywy europejskiego rynku pracy. Prezentacja zaskarbiła uwagę uczestników poprzez wszechstronne spojrzenie na możliwości i wyzwania, jakie stoją przed współczesnym rynkiem pracy. Dynamiczna prezentacja poruszyła istotne kwestie związane
z elastycznością zatrudnienia, rosnącą rolą technologii oraz koniecznością adaptacji do nowych trendów.

Podczas konferencji odbył się również panel dyskusyjny z udziałem ekspertów – naszych gości, podczas którego poruszane były ważne, z punktu widzenia doradztwa zawodowego, tematy jak np.

 • jak różnorodność wpływa na rozwój każdego pokolenia,
 • edukacja międzykulturowa jakie ma znaczenie i czy odgrywa kluczową rolę w budowaniu społeczeństw opartych na szacunku, zrozumieniu  i współpracy,
 • wieloaspektowość cecha , która może przynieść wiele korzyści zarówno osobistych,
  jak i zawodowych,
 • w jaki sposób angażować się w działania międzykulturowo, działać międzynarodowo,
 • przygotowanie młodych ludzi do działania we współczesnym świecie.
 • pokolenie Alfa, jak z nimi rozmawiać i w jaki sposób przekazywać wiedzę.

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KONFERENCJĘ