Opublikowano

Wyniki konkursu „MAM TALENT!”

Do siedziby Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu spłynęło aż 270 prac konkursowych. Ze względu na ilość nadesłanych prac i wyrównany ich poziom, powołano ciało doradcze w postaci członków honorowych Komisji oceniającej.

Komisja przyznała równorzędne nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych, następującym osobom (w kolejności alfabetycznej):

I grupa – uczniowie klas 1 szkół podstawowych:

– Nadia Kaźmierczak:  „Fryzjer dla psów”;  SP w Kuklinowie

– Helena Krupińska: „Lubię śpiewać”; SP w Rajsku

– Ksawery Myszkowski: „Piłkarz”; ZSP w Russowie

II grupa – uczniowie klas 2 szkół podstawowych:

– Weronika Kij: „Lekarka”; ZSP w Russowie

– Joanna Stajewska: „Tancerka”; SP w Stawiszynie

– Maja Ścibisz: „Opiekunka dzieci”; SP w Kuklinowie

III grupa – uczniowie klas 3 szkół podstawowych:

– Lena Marciszyn: „Fryzjerka”; SP w Wojciechowie

– Antoni Zasiadły: „Sportowiec”; ZSP nr 3 w Kaliszu

– Nikodem Zjeżdżałka: „Piłkarz”; SP w Smolicach

 

Dziękujemy za liczny udział w konkursie!

Gratulujemy!