Opublikowano

Konkurs w ramach OTK 2023 „POKAŻ SWÓJ TALENT”

W ramach XV OTK 2023 zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z subregionu kaliskiego do udziału w konkursie „POKAŻ SWÓJ TALENT”.

Wszyscy mamy jakiś TALENT – najważniejsze to go odkryć i rozwijać. Celem konkursu pn. ”Pokaż swój TALENT!” jest stworzenie uczniom szkół podstawowych przestrzeni do zaprezentowania własnych talentów, uzdolnień i umiejętności, które mogą stać się filarem wykonywanego w przyszłości zawodu. Konkurs pozwoli wzmocnić uczniom poczucie własnej wartości, pewności siebie oraz będzie silną motywacją do dalszego rozwoju.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie krótkiego filmu przedstawiającego własny TALENT, który będzie ważną kompetencją w wykonywanym
w przyszłości zawodzie. Udział w konkursie jest doskonałą okazją do świadomego planowanie przyszłej ścieżki edukacyjno – zawodowej i kariery.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z terenu miasta Kalisza oraz powiatów: kaliskiego, ostrowskiego, jarocińskiego, pleszewskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrzeszowskiego.

W konkursie udział biorą uczniowie indywidualnie. Jeden uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę. W szkole opiekę nad uczniami obejmuje nauczyciel – szkolny koordynator Konkursu.

Konkurs polega na samodzielnym opracowaniu i wykonaniu przez ucznia filmiku – nagrania pokazującego jego TALENT oraz zawód, w którym w przyszłości może go wykorzystać. Autor filmu, w początkowej części nagrania przedstawia siebie. Czas trwania filmu: 3-5 minut. Film należy wykonać w dowolnej technice filmowej, techniką cyfrową za pomocą dowolnego urządzenia (np. telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej w formacie zapisaną w rozszerzeniu: mp4.)

Zgłoszenia prac konkursowych przyjmowane są wyłącznie na adres mailowy: konkursy@cwrkdiz.kalisz.pl

REGULAMIN KONKURSU

ZAŁĄCZNIK