Opublikowano

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2023 „Talent i praca – to się opłaca!”

Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) odbędzie się w terminie 16-20 października 2023 r. i  jest inicjatywą Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem OTK jest inspirowanie i promowanie działań doradców zawodowych na rzecz wspierania i planowania ścieżek kształcenia, wyboru zawodu, miejsca pracy i kariery na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym. W tym czasie w wielu szkołach podejmowane są aktywności promujące OTK.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu jako koordynator projektu XV OTK 2023 na terenie subregionu kaliskiego, zaprasza dyrektorów szkół, doradców zawodowych, nauczycieli, pedagogów do aktywnego udziału w wydarzeniu  w swoich szkołach oraz jego promocję.

Projekt XV OTK 2023  to doskonała okazja do zaprezentowania swoich lokalnych działań i podejmowanych aktywności, w których uczniowie i nauczyciele wykazują się inicjatywą i  kreatywnością. To element kreowania przyszłej kariery uczniów. Nie byłoby tych działań, gdyby nie zaangażowanie doradców zawodowych, koordynatorów doradztwa zawodowego w szkołach i nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Oprócz własnych zaplanowanych działań w Państwa szkołach, zachęcamy do skorzystania z propozycji naszego Centrum:

  • Konkurs z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas 1-3  szkół podstawowych,
  • Konkurs z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas 4-8  szkół podstawowych,
  • Pakiet materiałów ćwiczeniowych do pracy warsztatowej z uczniami do wykorzystania podczas OTK 2023 w szkołach i nie tylko,
  • Zawodowy ZOOM – filmy o zawodach.

JAK DOŁĄCZYĆ DO WSPÓLNEJ AKCJI?
Doradca zawodowy zgłasza szkołę do udziału w XV OTK 2023 z CWRKDiZ Kalisz poprzez formularz rejestracyjny. Prosimy o dokonanie rejestracji szkół poprzez podanie niezbędnych danych. Na podstawie przekazanych informacji zostanie dla Państwa przygotowane zaświadczenie o udziale w projekcie XV OTK 2023 oraz udostępnimy dla Państwa wszelkie niezbędne narzędzia do realizacji zaproponowanych przez nas działań.

Doradca zawodowy (koordynator) przesyła do CWRKDiZ w Kaliszu do dnia 10 grudnia 2023r. opis działań XV OTK 2023 ze swojej szkoły.

FORMULARZ REJESTRACYJNY DLA SZKÓŁ

Koordynatorzy akcji po stronie Centrum:
Adriana Poznańska, tel. 515 938 125,
e-mail: a.poznanska@cwrkdiz.kalisz.pl

Jolanta Łaźniak, tel. 515 938 715,
e-mail: j.lazniak@cwrkdiz.kalisz.pl

Czekamy na zgłoszenia szkół, które wraz z nami promują XIV OTK 2022, by był tygodniem aktywnych działań.