Opublikowano

Konkurs w ramach OTK 2023 „MAM TALENT!”

W ramach XV OTK 2023 zapraszamy uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z subregionu kaliskiego do udziału w konkursie „MAM TALENT!”.

Uzdolnienia u dzieci warto rozwijać od najmłodszych lat. Zdolności mogą przejawiać się w różnych dziedzinach działalności. Jeśli dziecko ma świadomość , że coś robi bardzo dobrze, to nabiera pewności siebie, ma podstawę do sukcesu.

Celem konkursu pn. „MAM TALENT!” jest uświadomienie dzieciom ich własnych talentów, uzdolnień i umiejętności, które mogą wykorzystywać w przyszłym zawodzie.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej talent dziecka związany z wymarzonym zawodem. Wczesna edukacja o zawodach wpłynie na świadome rozwijanie talentów i wybór zawodu zgodnego z zainteresowaniami i pasjami.

Konkurs pn.: „MAM TALENT!” skierowany jest do uczniów klas 1 – 3 szkół podstawowych z terenu miasta Kalisza oraz powiatów: kaliskiego, ostrowskiego, jarocińskiego, pleszewskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrzeszowskiego. Udział w konkursie jest bezpłatny.

W konkursie udział biorą uczniowie indywidualnie. Jeden uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę. W szkole opiekę nad uczniami obejmuje nauczyciel – szkolny koordynator Konkursu.

Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu przez ucznia pracy plastycznej przedstawiającej jego talent, który wykorzysta w zawodzie, który chciałby wykonywać. Pracę należy opisać metryczką (załącznik nr 2). Praca może być wykonana dowolną techniką w formacie A4 (210 mm x 297 mm) lub
w formacie A3 (297 mm x 420 mm).

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2