Opublikowano

Konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu wraz ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie zapraszają Państwa do wzięcia udziału w Konferencji podsumowującej realizację projektu pn. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”. Konferencja odbędzie się 28 września 2023r. (10:00-15:00) w Instytucie – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 201-205.


Tematem przewodnim konferencji będzie zaprezentowanie zaktualizowanych w ramach projektu programów nauczania oraz omówienie przebiegu ich wdrożenia w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie.

Realizowany projekt korzysta z dofinansowania o wartości 93.54 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie do potrzeb rynku pracy poprzez aktualizację programów nauczania na kierunkach w branży mechanicznej.

 

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ

Udział w konferencji jest bezpłatny. Na zgłoszenia czekamy do 25 września 2023r.

Zapraszamy serdecznie do udziału!