Opublikowano

III Wielkopolski Konkurs „Z Samorządem na TY”

Zapraszamy na konkurs organizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie wraz z pozostałymi Centrami z siedzibami w Kaliszu, Lesznie, Pile i Poznaniu w partnerstwie z Towarzystwem Samorządowym w Koninie.

Inicjatywa opiera się na Wielkopolskim Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym organizowanym przez 25 lat przez Towarzystwo Samorządowe.

Celem Konkursu jest rozwój kompetencji obywatelskich młodzieży, przybliżenie wiedzy z zakresu funkcjonowania i rozwoju samorządu terytorialnego oraz wzbudzenie zainteresowania ideą samorządności. Ponadto kształtowanie świadomości obywatelskiej,  wzmacnianie więzi ze społecznością lokalną,  promowanie postaw prospołecznych i przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

Tematyka konkursu skupia się wokół samorządu i demokracji lokalnej. Obejmuje wiedzę dotyczącą funkcjonowania samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, w tym zadania, które na nim spoczywają wobec mieszkańców w praktycznym aspekcie. Tak więc wymaga umiejętność myślenia o sprawach, którymi samorząd się zajmuje.

Konkurs skierowany jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego. Przebiega trzystopniowo:

  • I etap – 7 listopada 2023 r., godz. 10.00
  • II etap – 16 listopada 2023 r., godz. 10.00
  • III etap – do 15 grudnia 2023 r.

Ostateczny termin zgłoszeń mija 26 października br.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają ścieżkę dostępu do testu online a następnie uruchomią go w ustalonym terminie i wypełniają zakreślając jak najwięcej prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie. Do drugiego etapu kwalifikuje się  po 10 osób z każdego subregionu. W etapie wojewódzkim weźmie udział 50 osób i podobnie jak w I etapie wypełnią one test online. W ten sposób zostanie wyłoniona najlepsza dziesiątka biorąca udział w finale. Test finałowy będzie przebiegał  w wersji tradycyjnej pod nadzorem komisji konkursowej w dniu organizacji gali finałowej.  Po sprawdzeniu prac i ewentualnej dogrywce ustnej komisja wyłoni zwycięzcę i laureatów kolejnych miejsc. Wszyscy otrzymają nagrody.

Gala finałowa organizowana będzie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w listopadzie lub w grudniu 2023 r.

Do pobrania:

Regulamin 

Materiał pomocniczy dla uczestników wraz z bibliografią

Karta zgłoszenia

Formularz zgody