Opublikowano

Warszataty z doradztwa zawodowego dla uczniów kaliskich szkół podstawowych za nami!

Z końcem kwietnia zakończyliśmy pilotażową akcję z doradztwa zawodowego dla uczniów kl. 8 kaliskich szkół podstawowych. Dzięki współpracy z Wydziałem Edukacji Miasta Kalisza udało nam się zorganizować dla uczniów kaliskich szkół zajęcia z doradcami zawodowymi z naszego Centrum w formie online poprzez platformę Clickmeeting.

W zajęciach wzięli uczniowie ze szkół:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaliszu

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kaliszu

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kaliszu

Szkoła Podstawowa nr 7 w Kaliszu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu

Szkoła Podstawowa nr 11 w Kaliszu

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu

Szkoła Podstawowa nr 13 w Kaliszu

Szkoła Podstawowa nr 15 w Kaliszu

Szkoła Podstawowa nr 16 w Kaliszu im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919

Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu

Szkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Kaliszu

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Kaliszu

Zajęcia online z takich tematów jak: Czym się interesuję?, Czynniki wyboru zawodu, Moje predyspozycje a wybór szkoły, Osobowość a zawód prowadzili doradcy z naszego zespołu: Adriana Poznańska, Jolanta Molenda, Jolanta Łaźniak oraz Karol Wilczyński. Tematyka warsztatów cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. O tym, że uczniowie byli zainteresowani prezentowaną tematyką, świadczyła ilość zadawanych przez nich pytań, które nie pozostały bez odpowiedzi. Warsztaty okazały się przydatne zwłaszcza dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, którzy są na etapie wyboru dalszej ścieżki edukacji. Poruszone zagadnienia pomogą im w podjęciu świadomej decyzji.

W sumie przeprowadzono 8 zajęć dla grupy 672 uczniów z kaliskich szkół podstawowych.

Z nowym rokiem szkolnym Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu planuje zorganizować tego typu warsztaty dla uczniów pozostałych szkół podstawowych z subregionu kaliskiego.

Szkoły zainteresowane taką formą przeprowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego zachęcamy do kontaktu z Centrum.