Opublikowano

Ogłaszamy wyniki konkursu „Najaktywniejszy Klub Młodego Odkrywcy w Wielkopolsce”

W dniach 02.04.2021r.- 24.05.2021r. przeprowadzono konkurs on-line „Najaktywniejszy Klub Młodego Odkrywcy w Wielkopolsce”. Konkurs był adresowany do „Klubów Młodego Odkrywcy” (KMO) z terenu Wielkopolski. Organizatorami konkursu było Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu – Partner Regionalny Programu Klub Młodego Odkrywcy (KMO). Konkurs przeprowadzony został w ramach projektu pod nazwą: „Eksperymentujmy – propagowanie idei Klubów Młodych Odkrywców w Wielkopolsce”, dofinansowanego przez Centrum Nauki Kopernik.

Prace konkursowe tj. krótkie filmy – można było zgłaszać i przesyłać do Organizatora w terminie od 02.04.2021r. do 10.05.2021r. Zgłoszone do konkursu filmy przedstawiały duże zaangażowanie i chęć jak najlepszego prowadzenia Klubów Młodych Odkrywców. Filmy zgłoszone do konkursu oceniane były przez jury pod kątem tego, na ile działania zgłoszonych do konkursu KMO:

  • stanowią inspirację dla pozostałych Klubów, 
  • dowodzą wykorzystania metod badawczych w realizowanych działaniach, 
  • wpływają na lokalną społeczność,
  • potwierdzają chęć dzielenia się doświadczeniem z innymi Klubami
  • propagują nauczanie STEAM w szkołach.

Przysłane prace oceniało Jury Konkursu w składzie:

  • Magdalena Sekura – Nowicka, Dyrektor CWRKDiZ w Kaliszu – Przewodniczący Jury Konkursu
  • Jolanta Łaźniak – Członek Jury
  • Marta Wojciechowska – Członek Jury
  • Małgorzata Mikołajczyk – Członek Jury

Jury Konkursu zdecydowało, że zwycięzcami konkursu są poniżej wymienione Kluby Młodych Odkrywców z Wielkopolski:

Miejsce I: 

Klub Młodego Odkrywcy „Kolska Wyspa” w Szkole Podstawowej nr 2 w Kole im. A. Mickiewicza; ul. Poniatowskiego22; 62-600 Koło

Opiekun: Michał Kazimierczak

Miejsce II:

Klub Młodego Odkrywcy „ARCHIMEDES”  Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Skokach ul. Poznańska 2, 62-035 Skoki

Opiekun:  Małgorzata Dudek

Miejsce II:

Klub Młodego Odkrywcy „Klub Młodego Przyrodnika” Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Plewiskach ul. prof. Wacława Strażewicza 1, 62-064 Plewiska 

Opiekun: Klaudia Sobocińska

Miejsce III:

Klub Młodego Odkrywcy „Mali Odkrywcy” Publiczne Przedszkole nr 3 „Słoneczne” Al. Wojska Polskiego 1, 63-300 Pleszew

Opiekun: Dorota Waliszewska – Kot

WYRÓŻNIENIA

1. Klub Młodego Odkrywcy „Otwarte Głowy” Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, ul. A. Kordeckiego 17a, 62-800 Kalisz

Opiekunowie: Katarzyna Kominek i Małgorzata Kędzierska

2. Klubu Młodego Odkrywcy „Fluoryt” w Branżowej Szkole I Stopnia przy Zespole Szkół Specjalnych w Lesznie im. Janusza Korczaka, Aleje Jana Pawła II nr 10, 64-100 Leszno

Opiekun Beata Osiejewska

3. Klub Młodego Odkrywcy „Junior Odkrywca” Szkoła Podstawowa nr 1, Aleje Zygmunta Krasińskiego 2, 64-100 LESZNO

Opiekun: Izabela Szwarc

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy! Nagrody i wyróżnienia zostaną przesłane pocztą.