Opublikowano

Poznaj program edukacyjny P-TECH Polska i skorzystaj z niego!

Wspólnie z Instytutem Badań Edukacyjnych przedstawiamy program edukacyjny P-TECH. Program ten od prawie 2 lat funkcjonuje w Polsce, dzięki fantastycznemu zaangażowaniu nauczycieli, mentorów, wykładowców, managerów i wolontariuszy.

Jak to działa?

P-TECH jest partnerstwem szkół i firm z rozwijających się branż, z których każdy podejmuje długoterminowe zobowiązania i wnosi swoją wiedzę, aby zapewnić uczniom praktyczne doświadczenie akademickie, techniczne i zawodowe.

Unikalna kultura szkoły P-TECH jest zbudowana dzięki wysokim oczekiwaniom uczniów i przekonaniu, że wszyscy uczniowie mogą zdobyć wyższe wykształcenie. Uczniowie postrzegają siebie jako „studentów na ścieżce do kariery” od momentu rozpoczęcia nauki. Uczniowie uczestniczą w szeregu aktywności zawodowych, które obejmują mentoring, wizyty w miejscu i płatne staże – wszystko to ma na celu wspieranie rozwoju akademickiego i zawodowego uczniów.

P-TECH obejmuje szkoły w miastach, podmiejskie i na wsiach skupiając się na przekazywaniu wiedzy z dziedzin STEM, w tym IT, produkcja, opiekę zdrowotna i finanse. To, co definiuje szkoły P-TECH, to zbiór sześciu kluczowych założeń.

1) Partnerstwo publiczno-prywatne

2) Zintegrowany program nauczania w liceum i kolegium

3) Otwarte zapisy dla wszystkich uczniów

4) Nauka w miejscu pracy

5) Bezpłatny

6) Pierwsi w kolejce po pracę

Dowiedz się więcej o Programie edukacyjnym P-TECH

Śledź profil na FB: www.facebook.com/ptech.polska.3

Wejdź na stronę: www.ptech.org/pl/