Opublikowano

Zapraszamy na bezpłatną konferencję „Nauczanie przez eksperymentowanie. Kluby Młodych Odkrywców kuźnią talentów.”

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Regionalny Partner Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (CNK) w ramach Programu „Klub Młodego Odkrywcy” (KMO) serdecznie zaprasza na konferencję „Nauczanie przez eksperymentowanie. Kluby Młodych Odkrywców kuźnią talentów.”

Konferencja ma na celu propagowanie nauczania przez eksperymentowanie w szkołach różnych typów i przedszkolach w Wielkopolsce. Tematykę nauczania przez doświadczanie i eksperymentowanie w ramach  Klubów Młodych Odkrywców przedstawią pasjonaci, specjaliści nauczania przez eksperymentowanie i doświadczanie – edukatorzy  z województw: opolskiego, lubelskiego i wielkopolskiego.

Zaproszeni Prelegenci z dużymi sukcesami prowadzą Kluby Młodych Odkrywców oraz realizują zajęcia bazujące na eksperymentowaniu i metodzie STEAM. Od lat współpracują z Centrum Nauki Kopernik.

Adresatami konferencji są osoby z Wielkopolski: nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz przedszkoli, opiekunowie Klubów Młodych Odkrywców oraz rodzice, pracownicy bibliotek itp. zainteresowani nauczaniem przez eksperymentowanie.

Termin spotkania: 10 czerwca 2021 r. godz. 16:00-18:00

Miejsce spotkania: online

SPOTKANIE BEZPŁATNE

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenia z uczestnictwa.  Zaświadczenia zostaną przesłane w wersji elektronicznej na podany podczas zapisu adres e-mail.

Link do zapisów na konferencję 10 czerwca:

https://cwrkdizkalisz1.clickmeeting.com/konferencja-nauczanie-przez-eksperymentowanie-kluby-mlodych-odkrywcow-kuznia-talentow/register?_ga=2.258550602.1309064503.1621838128-216839063.1593505880

Do konferencji można dołączyć też za pośrednictwem FB

PROGRAM

Przywitanie – Pani Magdalena Sekura-Nowicka, Dyrektor CWRKDiZ w Kaliszu

Wystąpienia Gości z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW):

– Pani Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa  Wielkopolskiego

– Pani Dorota Kinal, Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW w Poznaniu

Wystąpienie Gości z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie:

– Zastępca Dyrektora Programowego ds. edukacji – Pani Anna Dziama

– Koordynatorka Programu Klub Młodych Odkrywców – Pani Zuzanna Michalska: Idea Programu KMO, Karta KMO

Panel Prelekcji

  • „Jak poprzez kluby KMO kształtować nowe pokolenie aktywnych, myślących twórczo, kreatywnych i dobrze wykształconych ludzi”

Prelegent– Pani Emilia Grzęda (dr), nauczyciel w szkole podstawowej oraz nauczyciel akademicki z woj. wielkopolskiego; kilkanaście lat z sukcesami prowadzi Klub Młodego Odkrywcy, może pochwalić się wieloletnią współpracą z Centrum Nauki Kopernik. 

  • „Jak rozwijać kreatywność i twórcze myślenie poprzez eksperymentowanie”

Prelegent – Pani Jolanta Flakowska, opiekunka Klubu Młodego Odkrywcy (woj. opolskie); od kilkunastu lat współpracuje z Centrum Nauki Kopernik. Od wielu lat – z sukcesami – prowadzi zajęcia metodą STEAM, bazującą na eksperymentowaniu; w nauczaniu stosuje wiele nowatorskich rozwiązań.

  • „Jak działalność KMO przyczynia się do rozwoju u uczniów kompetencji XXI w.”

Prelegent – Pani Urszula Zdrodowska (Puławy). Organizatorka Festiwalu Nauki i Eksperymentu, gdzie uczniowie mieli możliwość doskonalenia kompetencji kluczowych oraz wykonywania różnych projektów konstruktorskich. Propagatorka nauczania przez eksperymentowanie, aktywnie współpracuje z Centrum Nauki Kopernik. Uczniowie pod jej kierunkiem poznają m.in. prawa fizyki, eksperymentują, przygotowują wiele konkursowych prezentacji a zdobytą wiedzą przekazują w ramach różnych projektów.

Zakończenie

Prezentacja zwycięskiego KMO w konkursie „Najaktywniejszy Klub Młodego Odkrywcy w Wielkopolsce”. Konkurs był adresowany do „Klubów Młodego Odkrywcy” (KMO) z terenu Wielkopolski zarejestrowanych w systemie CNK w Warszawie.

Podsumowanie i zakończenie spotkania

Konferencja stanowi podsumowanie projektu dofinansowanego przez CNK, p.n.: „Eksperymentujmy – propagowanie idei Klubów Młodych Odkrywców w Wielkopolsce”.

Zapraszamy serdecznie!