Opublikowano

MŁODZIEŻOWE MISJE GOSPODARCZE ZAKOŃCZONE

Młodzieżowe Misje Gospodarcze to autorski projekt Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W tym roku odbyła się 3. edycja projektu, jego tematem przewodnim były SCENARIUSZE PRZYSZŁOŚCI ROZWOJU PRZEMYSŁU LOTNICZEGO W SUBREGIONIE KALISKIM.
Młodzieżowe Misje Gospodarcze to forma innowacyjnego i realnego doradztwa zawodowego, dzięki któremu możemy faktycznie połączyć świat edukacji z biznesem, oraz uczniów z pracodawcami.

Tym razem projekt realizowany był z wykorzystaniem nowoczesnych multimediów i przeniesiony do świata online.

W marcu i kwietniu 2021 dziewięć zespołów tworzonych przez uczniów szkół ponadpodstawowych z subregionu kaliskiego oraz studentów Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego pracowało pod okiem ekspertów oraz pracodawców nad opracowywaniem scenariuszy przyszłości dla branży przemysłu lotniczego.

W trakcie trwania projektu uczestnicy wzięli udział w 7 spotkaniach tematycznych, które dotyczyły m. in. problematyki branży przemysłu lotniczego, lean management, trendów i nowych technologii oraz tworzenia scenariuszy przyszłości. Po spotkaniach otrzymywali do wykonania zadania cząstkowe, które były oceniane przez przedstawicieli zaangażowanych firm.

Zespoły przygotowały jako efekt końcowy prezentację w formie video. Film miał zawierać wypracowane scenariusze przyszłości wraz ze skutkami ich wystąpienia oraz proponowanymi rekomendacjami działań, które pomogą branży lotniczej przygotować się na przyszłość.

Lista nagrodzonych zespołów:

I miejsce

Zespół ODLOT – I Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu / Akademia Kaliska

Scenariusz przyszłości wypracowany przez ODLOT można zobaczyć tutaj

II miejsce

Zespół ZIELONE GŁOWY – Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu / Akademia Kaliska

Scenariusz przyszłości wypracowany przez ZIELONE GŁOWY można zobaczyć tutaj

III miejsce

Zespół HIGH FLIGHTS – Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu / Akademia Kaliska

Scenariusz przyszłości wypracowany przez HIGH FLIGHTS można zobaczyć tutaj

IV miejsce

Zespół JUST IN TIME – Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp. / Akademia Kaliska

Scenariusz przyszłości wypracowany przez JUST IN TIME można zobaczyć tutaj

V miejsce

Zespół WESOŁE LOTY – Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp. / Akademia Kaliska

Scenariusz przyszłości wypracowany przez WESOŁE LOTY można zobaczyć tutaj

VI miejsce

Zespół INNOWOWACYJNE ŚWIRY – III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu / Akademia Kaliska

Scenariusz przyszłości wypracowany przez INNOWACYJNE ŚWIRY można zobaczyć tutaj

VII miejsce

Zespół LOTNIK CREW – Zespół Szkół nr 2 w Ostrzeszowie / Akademia Kaliska

Scenariusz przyszłości wypracowany przez LOTNIK CREW można zobaczyć tutaj

VIII miejsce

Zespół PODNIEBNE ORŁY – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Krotoszynie / Akademia Kaliska

Scenariusz przyszłości wypracowany przez PODNIEBNE ORŁY można zobaczyć tutaj

IX miejsce

Zespół CIEKAWSKIE CHŁOPAKI – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Krotoszynie / Akademia Kaliska

Projekt został zrealizowany we współpracy z partnerami:

– Stowarzyszenie Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego – Wielkopolski Klaster Lotniczy

– REHAU Polska Sp. z o.o.

– PRATT&WHITNEY Kalisz,

– MEYER TOOL POLAND,

– WSK PZL – Kalisz,

– Collins Aerospace,

– Mechanika-ZAP

– MB Aerospace Technologies Poland

– Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

– Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością

Uczestnikami projektu byli uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu subregionu kaliskiego:

– Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp.

– Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.

– Zespół Szkół nr 2 w Ostrzeszowie

– III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu

– Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

– Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Krotoszynie

– I Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu

Oraz studenci Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Politechnicznego Akademii Kaliskiej.

Nagrody dla uczestników zostały sfinansowane przez CWRKDiZ w Kaliszu, firmy zrzeszone w Wielkopolskim Klastrze Lotniczym oraz REHAU Polska Sp. z o.o. 

Projekt Młodzieżowe Misje Gospodarcze jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Więcej informacji o projekcie