Opublikowano

„POD SKRZYDŁAMI NAJLEPSZYCH!” – rusza nabór do nowo otwieranej klasy pod patronatem Wielkopolskiego Klastra Lotniczego.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, zorganizowanej przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, zostało sfinalizowane trójstronne porozumienie o współpracy edukacyjno-zawodowej, pomiędzy: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Wielkopolskiego – inicjatorem akcji, Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Wielkopolski Klaster Lotniczy” w Kaliszu i Miastem Kalisz, jako organem prowadzącym dla szkół: Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu.

Konferencja obyła się 17 maja nieprzypadkowo. Od tego dnia bowiem rusza nabór do szkół ponadpodstawowych na rok 2021/2022.

Od dziś rusza nabór do szkół ponadpodstawowych, chcieliśmy tym samym zaprosić uczniów do tego, żeby przystąpili do naszego projektu i złożyli dokumenty do klasy patronackiej pod skrzydłami Wielkopolskiego Klastra Lotniczego – mówiła Magdalena Sekura-Nowicka, dyrektor CWRKDiZ w Kaliszu.

W spotkaniu udział wzięli: Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW, Grzegorz Kulawinek – Wiceprezydent Miasta Kalisza, Wojciech Wasik – Prezes Zarządu SPPL „WKL” w Kaliszu, Agata Dziedzic – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Kaliszu, Marcin Szymczak – Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Kaliszu, Magdalena Sekura-Nowicka – Dyrektor CWRKDiZ w Kaliszu, Ewelina Dudek – Naczelnik Wydziału Edukacji UM w Kaliszu oraz Marta Sobol – Koordynator Biura WKL.

4 lata temu, kiedy kształtowaliśmy misję budowania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, te jednostki Samorządu Województwa Wielkopolskiego powstały by łączyć przedsiębiorców, reagować na rynek pracy i być pomostem dla szkół branżowych, by młodzi ludzie potrafili się odnaleźć, ale też wskazać te miejsca pracy, które będą dla nich najbardziej odpowiednie – mówiła Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW – Chodzi o to by bardzo mocno rozwijały się te kierunki kształcenia, które będą potrzebne w subregionie i które będą odpowiadały zapotrzebowaniu pracodawców i przedsiębiorców.

W szczególności celem porozumienia jest utworzenie klasy pod patronatem Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Wielkopolski Klaster Lotniczy” służącej podniesieniu jakości praktycznego kształcenia zawodowego, nabyciu umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowaniu absolwentów do podjęcia zatrudnienia w firmach branży przemysłu lotniczego.

Klasa powstaje w Zespole Szkół Zawodowych w Kaliszu – jest to I klasa szkoły branżowej I stopnia – nabór na nowy rok szkolny przewiduje tylko 24 miejsca.

Klasa będzie obejmowała kształcenie w zawodach:

  • ELEKTROMECHANIK
  • MECHATRONIK
  • OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Też jestem absolwentem technikum i zdaję sobie sprawę jak ważne są kierunki zawodowe. Kiedy kilkanaście lat temu przodowały licea, szkoły zawodowe i technika nie cieszyły się powodzeniem. To się zmienia, ale żeby zmieniało się jeszcze bardziej, konieczna jest jeszcze lepsza współpraca z pracodawcami. Zakłady pracy poprzez udostępnienie miejsca na praktyki, odbycie stażu pozwala na dotknięcie nowoczesności. Nie wszystkie szkoły są tak dobrze wyposażone – mówił wiceprezydent Grzegorz Kulawinek.

Będzie to klasa uczniowska, co oznacza, że młodzież na co dzień będzie uczyć się przedmiotów teoretycznych w Zespole Szkół Zawodowych w Kaliszu, natomiast praktyki zawodowe będą odbywały się na warsztatach w pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu, które są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i maszyny, dające możliwość nauki zgodnej z oczekiwaniami wymagających pracodawców branży przemysłu lotniczego.

Ponadto od drugiej klasy uczniowie będą również uczestniczyć w zajęciach praktycznych u pracodawców zrzeszonych w Wielkopolskim Klastrze Lotniczym, co umożliwi im poznanie specyfiki branży „od środka” i współprace z najwyższej klasy fachowcami przemysłu lotniczego.

Przez cały okres trzyletniej nauki uczniowie będą otoczeni opieką nie tylko nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w szkole, ale również koordynatorów wyznaczonych do współpracy po stronie Wielkopolskiego Klastra Lotniczego. Na ten moment współpracę w zakresie organizacji praktyk zawodowych zadeklarowały takie firmy jak: Pratt&Whitney Kalisz, WSK PZL Kalisz, ZAP Mechanika Ostrów Wielkopolski, Meyer Tool Poland, Collins Aerospace, MB Areospace.

Kierują kaliską firmą i Wielkopolskim Klastrem Lotniczym, jest to dla mnie zobowiązanie, aby region Kalisza, południowej Wielkopolski szedł w nowym kierunku, rozwijał się. Nie osiągniemy tego jeżeli nie stworzymy spójnej wizji dla młodych ludzi. Rejon Kalisza to rejon, gdzie można zdobyć dobre wykształcenie, dobrą pracę, gdzie można spędzić dobrze czas – mówił Wojciech Wasik – Prezes Zarządu SPPL „WKL” w Kaliszu. – To co dzisiaj robimy to jeden z tych elementów, jakim jest zdobycie wiedzy i doświadczenia. Młodzież będzie mogła poznać najnowocześniejsze technologie na świecie.

W ramach prowadzenia klasy patronackiej WKL oraz CWRKDiZ w Kaliszu zadeklarowali czynny udział w życiu klasy, poprzez organizowanie dodatkowych konkursów, wycieczek związanych z branżą, spotkań z ciekawymi osobami, możliwości odbycia dodatkowych zajęć na Wydziale Politechnicznym Akademii Kaliskiej, a nawet organizację staży i praktyk zagranicznych.

Dla najlepszych uczniów przewidziano również stypendiaróżne formy i możliwości dodatkowych aktywności, zajęć i nagradzania.

Po ukończeniu 3 letniej nauki będzie możliwość zatrudnienia w firmach zrzeszonych w ramach Wielkopolskiego Klastra Lotniczego i jednocześnie kontynuowaniu nauki w szkole branżowej II stopnia w trybie zaocznym i uzyskania tym samym wykształcenia średniego z możliwością zdania matury.

To nie wszystko. Absolwenci klasy patronackiej będą mogli także kontynuować naukę na Wydziale Politechnicznym Akademii Kaliskiej, zdobywając dalsze szczeble wykształcenia, np. wykształcenie wyższe inżynieryjne.

Obecnie powołany został zespół ds. podstawy programowej, który składa się z przedstawicieli naszych szkół oraz pracodawców, który dopracowuje programy nauczania w taki sposób, aby spełniały oczekiwania pracodawców klastra i dały młodzieży szansę na zdobycie jak najlepszego doświadczenia, by po ukończeniu szkoły, stać się najlepszym fachowcem.

Nabór do klasy patronackiej rozpoczął się dzisiaj, tak jak nabór do wszystkich innych szkół ponadpodstawowych: https://ponadpodstawowe-kalisz.nabory.pl//Page/OfertyPlacowek/Placowka.aspx?id=558  

Tutaj można obejrzeć cała konferencję prasową: https://www.youtube.com/watch?v=POVD3Bm_9OY

Zdjęcia: Magdalena Bartnik – Kancelaria Prezydenta Miasta Kalisza