Opublikowano

Raport „Zawodowa wizja siebie pokolenia Z”

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu w ramach swojej działalności realizuje różne projekty, w tym skierowane do młodych ludzi z pokolenia Z.

Jednym z takich projektów są Młodzieżowe Misje Gospodarcze. W trakcie realizacji dwóch edycji tego projektu w latach 2022-2023, przeprowadziliśmy badania z wykorzystaniem metody ankietowej (ankieta online).

Poprzez badanie próbowaliśmy poznać preferencje młodych osób, ich plany i cele związane z zawodową przyszłością. Chcieliśmy się przekonać jakie naprawdę jest młode pokolenie i jaką mają zawodową wizję siebie. Dlatego postanowiliśmy to zweryfikować u źródła, czyli zapytać samych zainteresowanych.

Na tej bazie powstał Raport „Zawodowa wizja siebie pokolenia Z”. Zapraszamy do zapoznania się z treścią opracowania.