Opublikowano

Konkurs „Wielkopolski Mistrz i Czeladnik 2022 roku”

Departament Edukacji i Nauki informuje o kolejnej edycji  konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2022 roku”, którego celem jest wyróżnienie najlepszych Wielkopolskich Mistrzów oraz Czeladników, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe potwierdzone zdanym egzaminem przeprowadzonym przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu, Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu i Krotoszyńską Izbę Rzemieślniczą w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu.

Konkurs kierowany jest do osób cechujących się entuzjazmem i pasją do pracy, mobilizowaniem innych do działania poprzez swoją pracę i postawę, rozwijających swoje zainteresowania a także będących autorytetem w środowisku lokalnym.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie wniosku w terminie  do 14 sierpnia 2023 roku we właściwym miejscowo Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu, Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu oraz Krotoszyńskiej Izbie Rzemieślniczej zgodnie z siedzibą lub miejscem zamieszkania wnioskodawcy tj.: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu,
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań; Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu,
ul. Nowy Świat 13, 62-800 Kalisz; Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie,
ul. Okólna 47A, 62-510 Konin; Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie,
ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno; Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego  w Pile, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza, ul. Floriańska 8, 63-700 Krotoszyn, Izba Rzemieślnicza w Kaliszu, ul. Częstochowska 93 f, 62-800 Kalisz

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu dostępnym na stronie: https://www.umww.pl/artykul/konkurs-wielkopolski-mistrz-oraz-czeladnik-2022-roku