Opublikowano

Kaliskie Dni Klubów Młodych Odkrywców

W dniach od 2 do 4 czerwca br. odbędą się Kaliskie Dni Młodych Odkrywców, w trakcie których będzie miało miejsce VII spotkanie Parterów Programu KMO z całej Polski (we współpracy z Centrum Nauki Kopernik z Warszawy) oraz imprezy towarzyszące dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Kalisza i regionu.

Działania towarzyszące wydarzeniu będą miały na celu propagowanie idei Programu Klub Młodego Odkrywcy oraz  nauczania przez eksperymentowanie (STEAM) na terenie Wielkopolski.

W wydarzeniu uczestniczyć będą Partnerzy Programu KMO z całej Polski, przedstawiciele Centrum Nauki Kopernik z Warszawy, uczniowie, nauczyciele przedszkoli i szkół różnych typów z Wielkopolski (szczególnie z Kalisza i regionu południowej Wielkopolski),  zaproszeni Goście np. z UMWW oraz przedstawiciele instytucji patronackich.

Cele wydarzenia :

– wymiana dobrych praktyk i doświadczeń między Partnerami KMO z różnych regionów Polski oraz pomiędzy klubami KMO;

– zacieśnienie współpracy CWRKDiZ z Partnerami w skali całego kraju;

– propagowanie idei KMO w Kaliszu i całej Wielkopolsce;

– promowanie idei nauczania przez eksperymentowanie, w tym STEAM;

– zachęcanie do zakładania w szkołach i przedszkolach Wielkopolski Klubów Młodych Odkrywców;

– wspólne poszukiwanie rozwiązań  pomocnych w zdobywaniu przez uczestników KMO nowych umiejętności  i kompetencji kluczowych;

– planowanie wspólnych działań Partnerów i Klubów KMO w kolejnym roku;

– omówienie roli partnerów regionalnych w rozwoju programu KMO;

– zwiększanie kompetencji opiekunów( aktywne partnerstwo, realizacja działań, potencjał,  komunikacja i wymiana doświadczeń w ramach sieci opiekunów KMO itp.;

– opracowanie planu działań w programie na rok 2023/2024 z uwzględnieniem różnych formatów oraz dotychczasowych doświadczeń;

– opracowanie ogólnopolskiego kalendarza działań Partnerów na 2023 w Programie KMO.

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE:

1.       Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – Program KMO

2.       Fundacja „Odlotowa Edukacja”

4.       UAM WP-A w Kaliszu

5.       Szkoły i przedszkola z terenu Wielkopolski

6.       Wydział Edukacji Miasta Kalisza

PATRONAT NAD WYDARZENIEM:

1.       Marszałek Województwa Wielkopolskiego

2.       Centrum Nauki Kopernik w Warszawie