Opublikowano

Już od maja rusza nabór do klasy patronackiej „Pod skrzydłami najlepszych!”

„POD SKRZYDŁAMI NAJLEPSZYCH!” – 15 maja rusza nabór do klasy pod patronatem Wielkopolskiego Klastra Lotniczego. Inicjatorem akcji jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Wielkopolskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Wielkopolski Klaster Lotniczy” w Kaliszu i Miastem Kalisz.

Patronatem zostaną objęci uczniowie następujących kierunków w I klasach szkół branżowych I stopnia:
•    ELEKTROMECHANIK w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu
•    OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu
•    MECHATRONIK w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu

Przez cały okres trzyletniej nauki uczniowie będą otoczeni opieką nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w szkołach, a także koordynatorów wyznaczonych do współpracy po stronie Wielkopolskiego Klastra Lotniczego. Współpracę w tym zakresie zadeklarowały następujące firmy: Pratt&Whitney Kalisz, WSK PZL Kalisz, ZAP Mechanika Ostrów Wielkopolski, Meyer Tool Poland, Collins Aerospace, MB Aerospace.

W ramach klasy patronackiej uczniowie wezmą udział w konkursach, wycieczkach związanych z branżą, spotkaniach z ciekawymi osobami, będą mieć możliwość odbycia dodatkowych zajęć na Wydziale Politechnicznym Akademii Kaliskiej, a także udziału w stażach i praktykach. Dla najlepszych uczniów przewidziano stypendia.

Po ukończeniu 3 letniej nauki uczniowie będą mieć możliwość kontynuowania edukacji w szkole branżowej II stopnia i uzyskania wykształcenia średniego z możliwością zdania matury. Absolwenci klasy patronackiej będą mogli także kontynuować naukę na Wydziale Politechnicznym Akademii Kaliskiej.