Opublikowano

„#Zdobywaj wiedzę – eksperymentuj!” – znamy wyniki konkursu

W dniach 27.10 -14.12.2020r. przeprowadzono konkurs on-line „#Zdobywaj wiedzę – eksperymentuj!”. Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu z terenu Wielkopolski.

Organizatorami konkursu byli: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Zespół Szkół Technicznych CKZiU w Lesznie, a patronat nad inicjatywą objął Wielkopolski Klaster Lotniczy WKL. Prace konkursowe tj. nagrania przeprowadzonych eksperymentów można było zgłaszać i przesyłać w terminie od 27.10. – 30.11.2020 r.

Zgłoszone do konkursu filmy przedstawiały bardzo ciekawe nagrania eksperymentów przeprowadzonych przez uczniów. Widać w nich było duże zaangażowanie i chęć jak najlepszego wykonania zadania.

Filmy zgłoszone do konkursu oceniane były przez jury pod kątem:

  • zawartości merytorycznej,
  • zgodności treści filmu z założeniami konkursu,
  • sposobu przedstawienia tematu,
  • montażu i opracowania graficznego,
  • innowacyjności i kreatywności w podejściu do tematu,
  • ogólnego wrażenia estetycznego.

Przysłane prace oceniało jury w składzie:

  1. Magdalena Sekura – Nowicka, Dyrektor CWRKDiZ w Kaliszu – Przewodniczący Jury Konkursu
  2. Małgorzata Ratkowska Centrum Nauki Kopernik, Program Klub Młodego Odkrywcy – członek Jury
  3. Jolanta Molenda – członek Jury
  4. Anita Zybała – członek Jury

Jury Konkursu zdecydowało, że zwycięzcami konkursu są i nagrody oraz wyróżnienia otrzymają poniżej wymienione osoby.

Kategoria klasy 1-3

I miejsce Igor Buzalski z Piły

II miejsce Franciszek Zaranek z Krępska k/ Szydłowa

III miejsce Hubert Kachnic z Plewisk

Wyróżnienia:

Marcel Kropkowski z Piły

Oliwia Adamczyk z Kotunia

Antoni Wojtczak z Plewisk

Alicja Mielewczyk z Piły

Kategoria klasy 4-6

I miejsce Otylia Andrzejewska z Kakulina

II miejsce Aleksander Milejski z Margonina

III miejsce BRAK

Kategoria klasy 7-8

I miejsce Ziemowit Przywarty ze Skoków

II miejsce Wiktoria Oprysiak z Krotoszyna

III miejsce Wiktor Przybylski z Krotoszyna

Wyróżnienie: Krzysztof Kazowski z Krotoszyna

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy! Nagrody i wyróżnienia zostaną przesłane pocztą.