Opublikowano

Nowy program Erasmus+ 2021-27

Niemal dwukrotnie większy budżet, charakter włączający i innowacyjny, podkreślający rolę ekologii i cyfryzacji. Kolejnych 10 mln uczestników dzięki większej elastyczności i dostępności do mobilności dla różnych grup wiekowych. Taki ma być nowy program Erasmus+ na lata 2021 – 2027, w sprawie którego Parlament Europejski i państwa członkowskie UE osiągnęły właśnie porozumienie polityczne. Nowy program musi teraz zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_20_2317