Opublikowano

ZAWODOWY EXPRESS – zasady i wskazówki do gry

Miło nam potwierdzić, że do interaktywnego quizu pn. „ZAWODOWY EXPRESS”, który zostanie rozegrany podcas Nocy Zawodowców

2020 już w najbliższy piątek, 2 października br., od godz. 17.00, zakwalifikowało się 87 drużyn, które w terminie regulaminowym zglosiły swój udział w zabawie.

Tutaj znajdziecie krótkie ZASADY I WSKAZÓWKI dotyczące organizacji swoich drużyn podczas wydarzenia:

OGÓLNE INFORMACJE o grze:

GRA ZESPOŁOWA „ZAWODOWY EXPRESS” dla drużyn składających się z 5 uczniów szkół podstawowych (klasa 7/8) + opiekun (nauczyciel/rodzic)
Do udziału w grze będzie trzeba wcześniej zarejestrować swoją drużynę (analogicznie do lat ubiegłych). Każdy członek drużyny będzie musiał aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu (będziemy weryfikować logowanie do pokoju wydarzenia z danymi, zgłoszonymi wcześniej w formularzu).
Drużyna otrzyma ok. godz. 19.00 w jednym czasie link do quizu, w którym trzeba będzie odpowiedzieć na 20 pytań związanych z Nocą Zawodowców.
Czas na wykonanie zadania to 15 minut.
30 pierwszych drużyn, które zdobędą najlepszy rezultat odpowiedzi otrzyma nagrody rzeczowe.
Nagrody będą dla każdego członka zespołu oraz opiekuna i będą wysłane do uczestników pocztą lub dostarczone przez przedstawiciela CWRKDiZ w Kaliszu bezpośrednio do szkoły do dnia 12.10.2020 r.
Ogłoszenie wyników odbędzie się na żywo pod koniec całego eventu.