Opublikowano

„Nowe trendy w doradztwie zawodowym – wyzwania, etapy, metody”

Trzydniowa konferencja „Nowe trendy w doradztwie zawodowym – wyzwania, etapy, metody”, zogniskowana jest wokół współczesnej problematyki doradztwa zawodowego, także w kontekście zasobów Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Prelegenci i paneliści podzielą się z uczestnikami konferencji wnioskami płynącymi z praktyki poradoznawczej oraz edukacji. Zaprezentowane zostaną także wyniki badań odnoszące się do różnych wymiarów doradztwa zawodowego.

Wydarzenie skierowane jest do doradców zawodowych, szkolnych doradców zawodowych, nauczycieli, pedagogów, pracowników oświaty i wszystkich osób zainteresowanych tematyką doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Konferencja odbędzie się wyłącznie w formie on-line i wymaga rejestracji – link znajduje się w artykule >>> https://kwalifikacje.edu.pl/nowe-trendy-w-doradztwie-zawodowym/?fbclid=IwAR1EferC0F0vLmzoKDf4yIEuUATK2Vqfx2l-8pDMdIhiBgvUvFSVPHMBCpo