Opublikowano

Zapraszamy na wydarzenia organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2021

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza do udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2021 (ŚTP). W roku przygotowaliśmy dla wszystkich zainteresowanych webinar oraz szkolenie stacjonarne.


1. WEBINAR
MŁODE TALENTY W FIRMIE – JAK Z NIMI ROZMAWIAĆ I JAK NIMI ZARZĄDZAĆ ABY ZWIĄZALI Z NAMI SWOJĄ ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ?

Termin: poniedziałek 8 listopada 2021 r. godz. 11:00-12:30

GRUPA DOCELOWA: przedstawiciele firm, szkół branżowych i techników, kierownicy kształcenia praktycznego, opiekunowie praktyk i staży, doradcy zawodowi.

W programie:
>> Jak jest? Diagnoza stanu obecnego.
>> Formy współpracy i rozwoju talentów w firmach
>> Jak działać? Dobra praktyka „Szkółka tapicerska” Livello Sofa grupa BENIX

Prowadząca:
Monika Józefowska – nauczyciel i wychowawca z 20-letnim stażem pracy w szkołach uczących zawodu, mgr ekonomii, mgr filologii rosyjskiej, doradca zawodowy, trener Ośrodka Rozwoju Edukacji przy MEN z zakresu doradztwa zawodowego, menedżer oświaty, pomysłodawca i twórca nowej, autorskiej formuły, praktycznej nauki zawodu jaką jest nowopowstała „Szkółka tapicerska” Livello sofa grupa BENIX.

2. SZKOLENIE
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – W JAKI SPOSÓB JE REALIZOWAĆ?

Termin: wtorek 9 listopada 2021 r. godz. 12:00-16:00
Miejsce: budynek Książnicy Pedagogicznej, Kalisz ul. Południowa 62, wjazd od ul. Kordeckiego.

W programie:
>> Formy współpracy na linii biznes – edukacja w zakresie kształcenia zawodowego uczniów (programy stypendialne, klasy patronackie i in.)
>> Jak współpracować? – studium przypadku powiatu Wrzesińskiego (Volkswagen Poznań, Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii)

Prowadzący:
Tomasz Mackiewicz – w latach 2008-2018 pracownik Volkswagen Poznań. W 2018 roku objął stanowisko kierownika Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Od 2020 roku pełni funkcję wicedyrektora w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Członek rady w Wielkopolskiej Regionalnej Radzie Przemysłu Przyszłości, członek grupy eksperckiej dotyczącej komponentu gospodarki w ramach prac nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej oraz grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji w Ministerstwie Cyfryzacji.

Zgłoszenia na wydarzenia >>> https://forms.gle/osm7XYbwHmoYftcw6

Liczba miejsc ograniczona. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.