Opublikowano

Zakończyliśmy realizację projektu pn. Eksperymentujmy – propagowanie idei Klubów Młodych Odkrywców w Wielkopolsce

Od stycznia do czerwca 2021 Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu (Partner Regionalny Centrum Nauki Kopernik CNK w ramach programu KMO) realizowało projekt dofinansowany przez CNK pn. Eksperymentujmy – propagowanie idei Klubów Młodych Odkrywców w Wielkopolsce.

Celem projektu było promowanie idei i programu Klubów Młodych Odkrywców (KMO) oraz zachęcanie do tworzenia nowych KMO w Wielkopolsce.

Projekt realizowany był na terenie czterech wielkopolskich subregionów tj.: kaliskiego, konińskiego, poznańskiego i pilskiego.

W ramach projektu odbyło się pięć webinariów (20, 24, 28 oraz 31 maja 2021 r.) adresowanych do opiekunów KMO oraz nauczycieli zainteresowanych założeniem nowych klubów. Tematem spotkań było „Dlaczego warto i jak efektywnie prowadzić Klub Młodego Odkrywcy w szkole, przedszkolu? Nauczanie przez eksperymentowanie”. W spotkaniach wzięło udział łącznie 212 osób.

>> ZOBACZ SPOTKANIE <<

Ponadto w terminie od 2 kwietnia do 24 maja 2021 r. zorganizowano i przeprowadzono konkurs online pn. „Najaktywniejszy Klub Młodych Odkrywców w Wielkopolsce” oraz nagrodzono najaktywniejsze kluby.

10 czerwca przeprowadzono konferencję pn. „Kluby Młodych Odkrywców kuźnią talentów”. Konferencja odbyła się online i zgromadziła 220 uczestników. Podczas konferencji omówiono następujące tematy:
1. „Idea Programu KMO, Karta KMO”;
2. „Jak poprzez kluby KMO kształtować nowe pokolenie aktywnych, myślących twórczo, kreatywnych i dobrze wykształconych ludzi”;
3. „Jak rozwijać kreatywność i twórcze myślenie poprzez eksperymentowanie”;
4. „Jak działalność KMO przyczynia się do rozwoju u uczniów kompetencji XXI w.”

>> ZOBACZ KONFERENCJĘ <<