Opublikowano

XXII Konińskie Spotkania Edukacyjne

W imieniu organizatora zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w XXII Konińskich Spotkaniach Edukacyjnych.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, logopedów wszystkich typów szkół i placówek na „XXII Konińskie Spotkania Edukacyjne” organizowane pod hasłem „Nauczyciel wobec wyzwań XXI wieku”.

Rozpoczęcie w dniu 29 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00.

O wydarzeniu

„XXII Konińskie Spotkania Edukacyjne” pod hasłem „Nauczyciel wobec wyzwań XXI wieku” organizowane w dogodnej dla uczestnika formule zajęć: on-line, stacjonarnej i blended learning składają się z dwóch części: wykładowej – skupionej na praktycznych doświadczeniach pracy ekspertów (pogłębienie wiedzy i doświadczenia) oraz warsztatowej – cyklu spotkań skupionych wokół praktycznych rozwiązań metodycznych (prezentacja skutecznych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych, wykorzystanie narzędzi i metod pracy podczas pracy zdalnej). Konferencja organizowana jest pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

W programie

Część I: wykładowa, 29 sierpnia 2020 r. od godz. 10.00

  •  Otwarcie konferencji, Jarosław Jankowski, Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.
  • Jak zaprojektować skuteczny proces edukacji zdalnej?”, dr hab. Marlena Plebańska, prof. UW.
  • „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna z wykorzystaniem narzędzi TIK” oraz
  • „TIKowy niezbędnik nauczyciela XXI wieku”, Zyta Czechowska, Nauczyciel Roku 2019; Jolanta Majkowska, Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku.
  • „Narzędzia pracy zdalnej w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, Piotr Waśko, Dyrektor Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020.

Część II: spotkania edukacyjne z nauczycielami w formach: on-line, stacjonarnie, blended learning

Warsztaty, e-repozytoria realizowane w sierpniu i wrześniu 2020 r. uwzględniające zagadnienia w zależności od specyfiki przedmiotowej w obszarach między innymi: podstawy programowej szkół branżowych i ponadpodstawowych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metodyki przedmiotu, warsztatu pracy, a także kształcenia na odległość.

Szczegółowe informacje: https://cdnkonin.pl/index.php?it=2021001