Opublikowano

XV Kongres Kobiet

W dniach 2-3 września 2023 odbędzie się na Międzynarodowych Targach Poznańskich Kongres Kobiet.

Kongres Kobiet powstał w czerwcu 2009 roku, jako ruch społeczny, aktywizujący – politycznie i społecznie – kobiety w Polsce.

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej Kongresu Kobiet: misją Stowarzyszenia Kongresu Kobiet jest działanie na rzecz realnej równości kobiet i mężczyzn (równość praw, szans i możliwości), działanie na rzecz uznania godności, autonomii i wolności wszystkich (i kobiet i mężczyzn), budowanie solidarności kobiet poprzez wymianę doświadczeń, wzajemną pomoc i pracę nad pamięcią o naszej historii.

2 i 3 września kobiety z całej Polski, różnych zawodów i poglądów debatować będą o nowoczesnej edukacji, zdrowiu, ekologii, polityce socjalnej, równościowej ekonomii, Europie, problemach migracyjnych, samorządach, kulturze i polityce. Na Kongresie odbywać się będą także wystawy i koncerty.

PROGRAM

REJESTRACJA

REGULAMIN