Opublikowano

XII Ogólnopolski Tydzień Kariery – dołącz do wspólnej akcji!

Szanowni Państwo,

Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu zaprasza do udziału w dniach 19 – 25.10.2020r. w XII Ogólnopolskim Tygodniu Kariery 2020.

Hasło tegorocznej edycji brzmi: „DoradzaMY – zawodowo, wybieraMY – odlotowo”.

XII Ogólnopolski Tydzień Kariery 2020 (OTK) jest inicjatywą Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem OTK jest inspirowanie i promowanie działań Doradców Zawodowych na rzecz wspierania i planowania ścieżek kształcenia, wyboru zawodu, miejsca pracy i kariery na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym.

W tym czasie w wielu szkołach podejmowane są aktywności promujące OTK.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu jako koordynator akcji OTK 2020 na terenie subregionu kaliskiego, zaprasza wszystkich uczniów, dyrektorów szkół, doradców zawodowych, nauczycieli, pedagogów do aktywnego udziału w wydarzeniu w swoich szkołach oraz jego promocję.

Projekt OTK 2020  to doskonała okazja do zaprezentowania swoich lokalnych działań i podejmowanych aktywności, w których uczniowie i nauczyciele wykazują się inicjatywą i  kreatywnością. To element kreowania przyszłej kariery uczniów. Nie było by tych działań, gdyby nie zaangażowanie doradców zawodowych,  koordynatorów doradztwa zawodowego w szkołach i nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Oprócz własnych zaplanowanych działań w Państwa szkołach, zachęcamy do skorzystania z propozycji naszego Centrum.

PROPOZYCJA WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ:

TYGODNIOWY ROZKŁAD JAZDY – DoradzaMY zawodowo – wybieraMY odlotowo w 5-ciu krokach.

To pakiet materiałów wspomagających realizację aktywności podczas OTK w szkołach. Ćwiczenia do pracy warsztatowej z uczniami ujęto w 5-ciu modułach tematycznych z zakresu doradztwa zawodowego. Do każdego modułu proponujemy zestaw ćwiczeń do wykorzystania przez doradców zawodowych a także inspiracje, filmiki promujące szkoły ponadpodstawowe oraz naukę zawodu.

KONKURS dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych – PLANER KARIERY – „MAM TĘ MOC – mój potencjał a przyszły zawód” – prezentacja multimedialna.
W prezentacji uczniowie przedstawiają swój potencjał zawodowy i mocne strony, na których w przyszłości mogą zbudować karierę zawodową. W konkursie oceniane są prace uczniów, zwane PLANERAMI KARIERY.

KONKURS dla uczniów szkół ponadpodstawowych – „Pokaż swoje mocne strony – Video CV

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie własnego CV w formie wideo, w którym uczestnik przedstawi w ciekawy i oryginalny sposób swoją kandydaturę  na dowolnie wybrane stanowisko pracy.

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH pn. „Narzędzia diagnostyczne doradcy zawodowego w pracy stacjonarnej i on-line”, które odbędzie się w dniach 20 -21.10.2020r. w godz. 19.00 – 20.30.

JAK DOŁĄCZYĆ DO WSPÓLNEJ AKCJI?

Doradca zawodowy zgłasza szkołę do udziału w OTK 2020 z CWRKDiZ Kalisz poprzez formularz rejestracyjny, tym samym deklaruje udział w Sieci Współpracy i Samokształcenia Doradców Zawodowych Południowej Wielkopolski. (link do zgłoszenia: https://forms.gle/a6yrsCt6xg3CXnpB7 )

Po zarejestrowaniu się otrzymujecie Państwo pakiet materiałów, regulaminy konkursów oraz dostęp do bezpłatnego szkolenia on-line pn. „Narzędzia diagnostyczne doradcy zawodowego w pracy stacjonarnej i on-line”, które odbędzie się w dniach 20 -21.10.2020r. w godz. 19.00 – 20.30. Wiadomości z pełnym dostępem do proponowanych treści otrzymają Państwo w ciągu jednego dnia od zgłoszenia chęci włączenia się w akcję.

W czasie trwania OTK 2020 koordynatorzy akcji w szkołach przeprowadzają różne aktywności adresowane do uczniów, związane z tematyką wyboru szkoły i zawodu. Udostępniają też  nauczycielom zaproponowany przez Centrum pakiet materiałów. Pakiet służy do pracy z uczniami podczas zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

Doradca zawodowy / koordynator akcji w szkole przesyła do CWRKDiZ w Kaliszu raport z przeprowadzonych w swojej szkole aktywności OTK z linkiem do zdjęć / galerii wykonanych w ramach akcji do dnia 10 listopada br.

CWRKDiZ w Kaliszu wyróżni aktywność doradców zawodowych / koordynatorów akcji w szkole dostępem do pojedynczego szkolenia w wersji PLUS z oferty Akademii Webinaru.

Szkoła i doradca zawodowy / koordynator akcji za udział uczniów w OTK 2020 otrzymują także podziękowanie.

Jesteśmy ciekawi różnorodności form i  aktywności, w których Państwo DORADZALIŚCIE ZAWODOWO, a uczniowie  WYBIERALI ODLOTOWO.

Szanowni Państwo, zapraszamy do zgłaszania szkół i promowania XII OTK 2020

Jesteśmy przekonani, że tydzień ten stanie się tygodniem aktywnych działań doradczych.

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ >>> https://forms.gle/a6yrsCt6xg3CXnpB7

Zgłoszenia szkół przyjmujemy do piątku 16 października br. do końca dnia.

Koordynator akcji po stronie Centrum: Adriana Poznańska, tel. 515 938 125,
e-mail: a.poznanska@cwrkdiz.kalisz.pl

Zapraszamy do udziału w akcji!