Opublikowano

Współpraca dot. klasy patronackiej „Pod skrzydłami najlepszych” rozpoczęta!

Zainicjowana przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu w kwietniu br. współpraca z Wielkopolski Klaster Lotniczy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu oraz Zespołem Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu dot. utworzenia klasy patronackiej rozpoczęta!

19 uczniów kształcących się na kierunkach: operator obrabiarek skrawających, mechatronik oraz elektromechanik zostało objętych patronatem firm zrzeszonych w Wielkopolskim Klastrze Lotniczym, realizowanym pod hasłem „Pod skrzydłami najlepszych”. W ramach współpracy uczniowie będą mieć możliwość m.in. udziału w wizytach studyjnych w firmach przemysłu lotniczego, udziału w wyjeździe do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii oraz zdobycia stypendium za najlepsze wyniki w nauce.

Spotkanie, które odbyło się z uczniami oraz ich opiekunami/nauczycielami zawodu w dniu 23.11.2021r. poprowadziła Pani Magdalena Sekura-Nowicka – Dyrektor CWRKDiZ w Kaliszu.

W spotkaniu udział wzięli także:

  • Wojciech Wasik – Prezes Zarządu Wielkopolskiego Klastra Lotniczego oraz Dyrektor Generalny Pratt & Whitney Kalisz
  • Sławomir Zdyb – Sekretarz Zarządu Wielkopolskiego Klastra Lotniczego oraz Dyrektor Generalny Meyer Tool Poland
  • Marcin Szymczak – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu
  • Mariusz Witczak – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza
  • Małgorzata Kobyłka – MB Aerospace Technologies Poland
  • Agata Banaszyńska – WSK „PZL-KALISZ”
  • Grzegorz Bojakowski – Pratt & Whitney Kalisz
  • Marta Sobol – Wielkopolski Klaster Lotniczy

Już dziś zapraszamy uczniów do udziału w naborze do klasy pod patronatem Wielkopolskiego Klastra Lotniczego „Pod skrzydłami najlepszych”, który rozpoczniemy na rok szkolny 2022/2023.

Szczegóły znajdziecie na stronach szkół:http://www.zs.kalisz.pl/https://ckziu.kalisz.pl/