Opublikowano

Umowa Partnerska z Starostwem Powiatowym w Pleszewie podpisana!

1 grudnia w Starostwie Powiatowym w Pleszewie podpisana została umowa partnerska na realizację projektu w ramach Funduszy Norweskich pn. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie.”

Podpisy pod umową partnerską złożył Pan Maciej Wasielewski – Starosta Pleszewski oraz Pani Magdalena Sekura-Nowicka – Dyrektor CWRKDiZ w Kaliszu.

Realizacja projektu w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie pozwoli na innowacyjne kształcenie dualne w zawodach technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych, odpowiadające wymogom współczesnego rynku pracy. Grupą docelową projektu są uczniowie ZST w Pleszewie, kształcący się we wskazanych zawodach. W oparciu o zaktualizowane programy nauczania zostanie wykształcona grupa 60 uczniów. Odbiorcami projektu są również pracodawcy, którzy pozyskają pracowników wyposażonych w wymagane kompetencje zawodowe i społeczne.

Kwota przyznanego dofinansowania na realizację projektu z Programu Edukacja w ramach Funduszy Norweskich wynosi 93.540 euro.