Opublikowano

Umowa Partnerska z Krotoszyńską Izbą Rzemieślniczą podpisana

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu umacnia współpracę edukacji z biznesem. W dniu 22 czerwca br. podpisaliśmy Umowę Partnerską pomiędzy naszym Centrum a Krotoszyńską Izbą R

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu umacnia współpracę edukacji z biznesem. W dniu 22 czerwca br. podpisaliśmy Umowę Partnerską pomiędzy naszym Centrum a Krotoszyńską Izbą Rzemieślniczą. Przed nami współpraca pełna nowych i ciekawych projektów na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego.
Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza wejdzie też w skład Rady programowej ds. kształcenia zawodowego powołanej przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego. W wydarzeniu udział wzięli: Paulina Stochniałek- Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Dorota Kinal- Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW, Magdalena Sekura-Nowicka – Dyrektor CWRKDiZ w Kaliszu oraz ze strony Izby Rzemieślniczej: Daria Szpurtacz – Dyrektor, Karol Januszkiewicz – Prezes Zarządu, Marek Pauliński – Zastępca Prezesa Zarządu. 

CWRKDiZ w Kaliszu wraz z Krotoszyńską Izbą Rzemieślniczą będą współpracować w szczególności w celu:

  • wspierania kształcenia dualnego na terenie działalności Cechu, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia realizowanego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
  • upowszechniania modelu kształcenia dualnego;
  • prowadzenia diagnozy rynku pracy z uwzględnieniem zawodów deficytowych i zawodów przyszłości.