Opublikowano

Rusza konkurs „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2020 roku”

Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych Wielkopolskich Mistrzów oraz Czeladników, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe potwierdzone zdanym egzaminem przeprowadzonym przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu i Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu, w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu.

Konkurs kierowany jest do osób cechujących się entuzjazmem i pasją do pracy, mobilizowaniem innych do działania poprzez swoją pracę i postawę, rozwijających swoje zainteresowania a także będących autorytetem w środowisku lokalnym.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie wniosku w terminie do 14 sierpnia 2021 roku w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu lub Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu.

Kliknij po Więcej informacji, gdzie znajdziesz szczegóły konkursu wraz z regulaminem i gotowymi drukami/wnioskami do wypełnienia.