Opublikowano

STARTUJE V Edycja Młodego Lean Lidera

Organizatorem programu Młody Lean Lider jest Fundacja LEAN EDUCATION z Gdańska.Program i konkurs mają na celu rozwijanie wśród młodzieży szkolnej kompetencji transferowalnych (Lean Thinking) określonych jako kompetencje XXI w.: komunikacja, kreatywność, krytyczne myślenie, praca zespołowa, przedsiębiorczość indywidualna i zespołowa, myślenie procesowe, odpowiedzialność społeczna, zarządzanie przedsiębiorstwem i procesami, zarządzanie projektami oraz wystąpienia publiczne.Program złożony z 27 lekcji w tym 3 wizyt w przedsiębiorstwie i trzy etapowy konkurs o tytuł najlepszego Młodego Lean Lidera w Polsce przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od klas 6 do 8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych oraz ich opiekunów ze:

  • szkół podstawowych (6,7,8 klasy)
  • szkół ponadpodstawowych tj. zawodowych, techników i liceów
  • grup stworzonych przez organizacje publicznych i niepubliczne (np. grupy złożone z dzieci pracowników przedsiębiorstw, harcerstwa, klubów osiedlowych, domów kultury itp.)

Do programu i konkursu może zgłosić się dowolna grupa młodzieży (10 osób) wraz z pełnoletnim opiekunem. Liczba grup zgłoszonych przez jednego opiekuna jest nieograniczona. Objaśnienie procedury rejestracji:http://bit.ly/MoveProceduraRejestracjiMLL

 Wstępne zgłoszenie do programu i konkursu do 25.09.2020:

http://bit.ly/WstepneZgloszenieMLL

W tym kroku opiekunowie zgłaszają się do programu i konkursu. Po przesłaniu formularza zostanie zakończony Krok 0 rejestracji.

Na podstawie zarejestrowanych opiekunów grup zostanie wysłane zaproszenie na szkolenie dla opiekunów grup. Szkolenie przygotuje opiekunów do udziału w programie oraz realizacji etapu 1 programu. Po szkoleniu opiekunowie podejmują decyzję o zgłoszeniu do programu oraz liczbie zgłaszanych grup. Co teraz?

Zdecyduj czy wchodzisz – zgłoś się wstępnie do końca dnia 25 września 2020.

https://www.leaneducation.pl/dolacz-do-programu 

Zajrzyj:

https://www.youtube.com/watch?v=-xCaJpaRNTs&t=441s

Ważne terminy:

https://www.leaneducation.pl/kalendarz-programu-mll.

 Serdecznie zapraszamy!