Opublikowano

SPOTKANIE ONLINE pn. „Dialog na rzecz kształcenia zawodowego w subregionie kaliskim”

Zapraszamy serdecznie na spotkanie online pn. „Dialog na rzecz kształcenia zawodowego w subregionie kaliskim”, które odbędzie się w czwartek 4 lutego 2021 r. w godz. 12:00-14:00 na platformie ZOOM.

Spotkanie skierowane jest szczególnie do Dyrektorów szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach, Kierowników ds. Kształcenia Praktycznego, Przedstawicieli Wydziałów Oświaty lokalnych samorządów oraz Przedstawicieli Pracodawców.

Jego celem jest omówienie dotychczasowej współpracy na rzecz kształcenia zawodowego w subregionie kaliskim, realizowanych ze szkołami oraz pracodawcami inicjatyw, a także dyskusja i wspólne zaplanowanie kolejnych przedsięwzięć, zgodnych z Państwa oczekiwaniami.W spotkaniu weźmie także udział Pani Paulina Stochniałek – Członek Zarządu Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Pani Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Zaproszeni goście ze świata edukacji i biznesu podzielą się z Państwem dobrymi praktykami i doświadczeniami z realizacji przedsięwzięć w partnerstwie z naszym Centrum.

Spotkanie będzie zarówno platformą wymiany informacji między szkołami, samorządem i pracodawcami, jak i próbą określenia obecnej kondycji, w jakiej znajduje się szkolnictwo zawodowe. Wnioski ze spotkania zostaną przekazane dalej do Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego celem podjęcia kolejnych działań wspierających rozwój szkolnictwa branżowego i technicznego w całym województwie.

Bardzo zależy mi na Państwa aktywnym udziale, poznaniu Państwa opinii oraz potrzeb w zakresie dalszej współpracy.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do wtorku 2 lutego 2021 r. poprzez formularz: https://forms.gle/Xv5RSwKzVSZdHYWf6

Link do spotkania na platformie ZOOM prześlemy zwrotnie po otrzymaniu zgłoszenia najpóźniej do dnia 02.02.2021 r.

Program spotkania: