Opublikowano

SEMINARIUM on-line „O ZINTEGROWANYM SYSTEMIE KWALIFIKACJI W SZKOLE – praktyczne możliwości wykorzystania systemu w oświacie”

Mimo ferii zimowych, w dniu 4 stycznia br. z inicjatywy Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu odbyło się SEMINARIUM on-line „O ZINTEGROWANYM SYSTEMIE KWALIFIKACJI W SZKOLE – praktyczne możliwości wykorzystania systemu w oświacie”.Celem seminarium było poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) o kontekst metodyczny oraz dostarczenie praktycznych rozwiązań dotyczących implementacji rozwiązań ZSK w codziennej praktyce szkolnej.Podczas seminarium trenerki z Instytutu Badań Edukacyjnych, Panie Ewa Frołow i Barbara Lebedowicz przedstawiły opracowaną koncepcję wspierania idei LLL w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, którą CWRKDiZ w Kaliszu będzie promowało i rozpowszechniało w szkołach. Uczestnikom seminarium została zaprezentowana również formuła pierwszej w Polsce innowacji pedagogicznej na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Było to pierwsze spotkanie informacyjne.Planujemy długofalową współpracę z IBE w wielu różnych obszarach. Informacje będziemy przekazywać do szkół na bieżąco.

Zapraszamy do działania i współpracy.