Opublikowano

Seminarium „O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w szkole”

Instytut Badań Edukacyjnych w dniu 08.01.2020 r. po raz kolejny przeprowadził w Kaliszu seminarium „O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w szkole”. Seminarium skierowane było dla nauczycieli, doradców zawodowych, metodycznych i konsultantów. Podczas spotkania uczestnicy mogli pogłębić wiedzę z zakresu ZSK.

Program seminarium obejmował następujące tematy:

  • jak wykorzystać ZSK w szkole
  • wykorzystanie cyklu Kolba jako metody prowadzenie zajęć edukacyjnych
  • przykłady aktywnych metod nauczania przydatnych w prowadzeniu zajęć dot. ZSK
  • opracowanie konspektów lekcji w obszarze ZSK
  • warsztaty – ZSK w szkole

Jako Partner IBE w tym zakresie współorganizowaliśmy szkolenie.

Kolejne,dedykowane pracodawcom, odbędą się już w marcu. Będziemy jeszcze o tym przypominać.