Opublikowano

Rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”.

Od 1 lutego br. nasze Centrum realizuje projekt w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie pn. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”.

Za Nami już pierwsze spotkanie zespołu projektowego, gdzie omówiono harmonogram działań oraz kwestie dotyczące realizacji poszczególnych etapów projektu.

Przypomnijmy, że realizowany projekt korzysta z dofinansowania o wartości 93.540 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie do potrzeb rynku pracy poprzez aktualizację programów nauczania na kierunkach w branży mechanicznej.