Opublikowano

Projekt Młodzieżowe Misje Gospodarcze 2022 – dla branży spożywczej

Rusza czwarta edycja programu edukacyjno-zawodowego Młodzieżowe Misje Gospodarcze (MMG). Tegoroczna edycja dedykowana jest branży spożywczej w subregionie kaliskim.

Wezmą w niej udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z południowej Wielkopolski.

MMG to przedsięwzięcie, która łączy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz pracodawców. Zadaniem uczniów jest wypracowanie propozycji rozwiązań dla konkretnej branży. Dzięki temu firmy poznają perspektywę młodzieży, a uczniowie potencjalnych pracodawców. 

Uczestnicy tegorocznej edycji będą tworzyć sposoby komunikacji z pokoleniem Z oraz wypracowują efektywne możliwości rekrutacji potencjalnych pracowników z tej grupy. Wzmocnią kompetencje przyszłości ze szczególnym naciskiem na krytyczne myślenie, kompetencje cyfrowe, współpracę zespołową i kreatywność. Poznają specyfikę branży spożywczej i nowych znajomych. 

Projekt jest zaplanowany w terminie od marca do czerwca br. do realizacji w formie hybrydowej. Praca projektowa zaplanowana jest jako działanie online. Spotkanie inauguracyjne i galę finałową planujemy przeprowadzić stacjonarnie na terenie Kalisza.

Bieżące informacje o projekcie znajdziesz na profilu MMG na Facebooku.

Osią są warsztatowe, merytoryczne spotkania online z młodzieżą. Pomiędzy spotkaniami zespoły będą pracować we własnym zakresie nad zadaniami cząstkowymi i gromadzić punkty.

Szkoła ponadpodstawowa może zgłosić do Projektu zespoły, w skład których wchodzi 4 uczniów uczęszczających do klas drugich lub trzecich.

Do zespołu przypisany zostaje przez szkołę 1 opiekun (doradca zawodowy, pedagog, nauczyciel), który wspiera integrację zespołu i sprawuje pieczę nad bezpieczeństwem uczniów podczas ewentualnych wyjazdów. 

W Projekcie może wziąć udział maksymalnie 10 zespołów. O przyjęciu grupy do Projektu decyduje kolejność kompletnych zgłoszeń (formularz zgłoszeniowy zawierający imiona, nazwiska i adresy e-mail uczniów + wypełnione oświadczenia pełnoletnich uczestników bądź rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku niepełnoletnich uczniów). 

Tematy spotkań

  • Analiza wyzwania projektowego i zebranych danych.
  • Perspektywa uczniów na pracę i proces rekrutacji.
  • Kreatywna sesja generowania pomysłów.
  • Dopracowywanie finałowego rozwiązania.

Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody.

Przed przystąpieniem do realizacji zadań uczestnicy projektu zostaną przebadani obrazkowym testem predyspozycji zawodowych M. Achtnicha, dzięki któremu każdy z uczniów otrzyma indywidualny raport ze wskazaniem mocnych stron i tzw. mapą kompetencji

Partnerzy 

Już niebawem przedstawimy partnerów, którzy zaangażowali się w realizację projektu.

Projekt finansowany jest z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a jego pomysłodawcą jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. 

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia będziemy zbierać za pośrednictwem formularza online od 21 lutego 2022 roku do 28 lutego 2022 roku. 

Żeby zgłosić zespół ze swojej szkoły potrzebujesz imiona, nazwiska i adresy e-mail uczniów.

>> Formularz zgłoszeniowy

>> Regulamin projektu 

>> Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego ucznia

>> Oświadczenie pełnoletniego uczestnika

Serdecznie zapraszamy do udziału!