Opublikowano

Ogólnopolski Tydzień Kariery w subregionie kaliskim – podsumowanie

W dniach 19-23 października 2020 r. w  odbył się Ogólnopolski Tydzień Kariery, który jest inicjatywą Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem OTK jest inspirowanie i promowanie działań Doradców Zawodowych na rzecz wspierania i planowania ścieżek kształcenia, wyboru zawodu, miejsca pracy i kariery na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu aktywnie włączyło się w promocję tego przedsięwzięcia.

Zaproponowaliśmy szkołom udział w projekcie, który miał wesprzeć przebieg OTK w placówkach. Udział szkół poprzez formularz rejestracyjny zgłosiło 47 doradców zawodowych.

Zarejestrowani doradcy zawodowi wzięli udział w 2-dniowym szkoleniu on-line pn. „Narzędzia doradcy zawodowego w pracy zdalnej i stacjonarnej”. Szkolenie przeprowadziła Agnieszka Ciereszko z Akademii Webinaru.

W ramach projektu przygotowaliśmy propozycję dla doradców zawodowych – pakiet materiałów edukacyjnych w formie gotowych ćwiczeń do przeprowadzenia warsztatów z uczniami.

 Działanie pn. „Tygodniowy rozkład jazdy” obejmowało  5 modułów – obszarów tematycznych z zakresu doradztwa zawodowego na 5 dni OTK w szkole:

  1. Mój Potencjał – poznawanie własnych zasobów.
  2. Zawodowy MIX – świat zawodów i rynek pracy
  3. Lifelong Learning – rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie.
  4. Mój Planer Zawodowy – planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych
  5. Przez dziurkę od klucza – przyszłość edukacyjno–zawodowa,  modelowanie przyszłości

W oparciu o pakiet materiałów z Centrum nauczyciele w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych mogli przeprowadzić zajęcia w ramach lekcji doradztwa zawodowego, wychowawczych, świetlicowych i innych, w czasie których uczniowie poznawali m. in. swój potencjał, własne zasoby, zaznajamiali się z tym czym jest rynek pracy, określali cechy charakterologiczne dla poszczególnych zawodów. Poznawali różne zawody oraz ich specyfikę, zapoznali się z systemem edukacji w Polsce oraz planowali własną karierę zawodową.

Doradcy zawodowi otrzymali również materiały wypracowane przez Centrum w ramach „Nocy Zawodowców” – 10 filmów promujących naukę zawodu i filmiki promocyjne szkół ponadpodstawowych w subregionie kaliskim.

W trakcie OTK ogłosiliśmy dwa konkursy z zakresu doradztwa zawodowego:

  1. Konkurs na Planer kariery: ,,Mam tę moc !-mój potencjał, a przyszły zawód’’ dla klas 7-8 w postaci prezentacji PPT – ok. 80 prac
  2. Konkurs „Pokaż swoje mocne strony – video CV” dla uczniów szkół ponadpodstawowych – ok. 15 prac.

Poza tym szkoły zaplanowały wiele własnych działań – gazetki tematyczne, konkursy, spotkania z przedstawicielami zawodów i inne. Doradcy zawodowi, którzy przesłali nam raporty ze swoich aktywności otrzymają bezpłatne szkolenie do wyboru z oferty Akademii Webinaru.

Realizacja OTK ze względu na trudny czas nie ograniczyła się tylko do jednego tygodnia, ale stała się działaniem długoterminowym. Nauczyciele nadal korzystają z naszych materiałów, które wykorzystują na zajęciach on-line z młodzieżą.

Ogólnopolski Tydzień Kariery jest dla nas doświadczeniem organizacyjnym i niezapomnianym przeżyciem uczestniczenia w twórczym działaniu uczniów. Cieszymy się, że Centrum poprzez swoje działania wpływa na wzrost świadomość młodzieży uczącej się i poczucie odpowiedzialności w planowaniu własnej przyszłości i konieczności ustawicznego kształcenia.