Opublikowano

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2021

Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) jest ogólnopolską inicjatywą Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Celem OTK jest inspirowanie i promowanie działań doradców zawodowych na rzecz wspierania i planowania ścieżek kształcenia, wyboru zawodu, miejsca pracy i kariery na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu jako koordynator projektu XIII OTK 2021 na terenie subregionu kaliskiego, zaprasza dyrektorów szkół, doradców zawodowych, nauczycieli, pedagogów do aktywnego udziału w wydarzeniu w swoich szkołach oraz jego promocję.

 1. Akcja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery jest skierowana jest do dyrektorów, doradców zawodowych, nauczycieli, pedagogów, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu subregionu kaliskiego.
 2. OTK 2021 odbywa się w dniach 18 – 24 października 2021r. CRKDiZ w Kaliszu wspiera doradców zawodowych w szkołach w realizacji XIII OTK 2021 pod hasłem  „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność” poprzez warsztaty online dla uczniów z zakresu doradztwa zawodowego, przygotowany pakiet materiałów ćwiczeniowych do pracy z uczniami w szkołach oraz konkursy zawodoznawcze.
 3. Doradcy zawodowi, deklarują swój udział w OTK 2021r. poprzez formularz rejestracyjny.
 4. Po zarejestrowaniu szkoły do udziału w OTK 2021r, doradcy otrzymują dostęp do materiałów przygotowanych przez CWRKDiZ w Kaliszu, link do rejestracji na warsztaty online dla uczniów oraz regulaminy konkursów.
 5. W dniach 18 – 24 października 2021r. w szkołach nauczyciele przeprowadzają różne aktywności związane z tematyką wyboru szkoły i zawodu, ogłaszają konkursy dedykowane poszczególnym klasom, uczniowie korzystają z warsztatów online. Doradca zawodowy (koordynator) udostępnia nauczycielom w szkole pakiet materiałów ćwiczeniowych zaproponowany przez Centrum.
 6. Doradca zawodowy (koordynator) przesyła do CWRKDiZ w Kaliszu do dnia 26 listopada 2021r. raport aktywności OTK 2021 ze swojej szkoły (wzór udostępniony w materiałach).
 7. W ramach XIII OTK 2021 CWRKDiZ w Kaliszu organizuje konkursy dla uczniów:
  • Dla kl. 4-6 szkoły podstawowej – „Moja pasja początkiem kariery w zawodzie” – zawodowy LAPBOOK
  • Dla kl. 7-8 szkoły podstawowej – „MISTRZ w swoim fachu – moja inspiracja w wyborze zawodu” – wywiad, reportaż z przedstawicielem zawodu (format mp4)
 8. CWRKDiZ w Kaliszu funduje nagrody w poszczególnych konkursach – szczegóły w regulaminach konkursów. Dla dla szkół i nauczycieli zaangażowanych w OTK przewidziane są podziękowania.
 9. CWRKDiZ w Kaliszu podsumowuje wyniki akcji XIII OTK 2021 w szkołach na terenie subregionu kaliskiego i przesyła raport do Organizatora (SDSiZ).
 10. CWRKDiZ w Kaliszu – opracowuje dokumentację wydarzenia i materiały promocyjne.

Jako dołączyć do wspólnej akcji?

Doradca zawodowy zgłasza szkołę do udziału w XIII OTK 2021 z CWRKDiZ Kalisz poprzez formularz rejestracyjny.

FORMULARZ REJESTRACYJNY DLA SZKÓŁ >>> https://bit.ly/3uNIZ0c

Zgłoszenia szkół przyjmujemy do piątku 15 października 2021r.

Koordynator akcji po stronie Centrum: Adriana Poznańska, tel. 515 938 125,
e-mail: a.poznanska@cwrkdiz.kalisz.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie!