Opublikowano

Nabór na staże w Parlamencie Europejskim

Właśnie trwa nabór na staże w Parlamencie Europejskim. Parlament oferuje kilka opcji odbycia stażu w Sekretariacie Generalnym w celu zapewnienia młodym ludziom możliwości odbycia szkolenia zawodowego i zdobycia wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego i jego działalności.

Od 1 listopada można składać aplikację na oferowany przez Parlament Europejski program staży im. Roberta Schumana.

O staż im. Roberta Schumana mogą ubiegać się osoby, które:

  •  mają ukończone 18 lat,
  • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • spełniają wymogi językowe,
  • przedstawią aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
  • nie pracowały dłużej niż dwa kolejne miesiące w instytucji lub organie UE,
  • w okresie sześciu miesięcy przed rozpoczęciem stażu nie uczestniczyły w programie wizyt naukowych.

By złożyć wniosek:

  • należy założyć konto na stronie staży,
  • zapoznać się z listą ofert i wybrać interesującą ofertę
  • załączyć wymagane dokumenty w języku angielskim: CV (w formacie Europass) oraz list motywacyjny (max. 1 str.)

Aplikacje na staż im. Roberta Schumana w okresie 1 marca – 31 lipca 2020 r. można składać do 30 listopada 2019 r.

Zachęcamy do śledzenia strony Biura Województwa Wielkopolskiego w Brukseli >>> www.wielkopolska.eu