Opublikowano

Konkurs „Najlepszy mistrz i czeladnik roku 2018”

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym konkursie „Najlepszy mistrz oraz czeladnik roku 2018”, którego celem jest promocja kształcenia zawodowego.

Celem Konkursu „Najlepszy mistrz oraz czeladnik roku 2018” jest wyróżnienie osób, które w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu zdały egzamin mistrzowski lub czeladniczy.

Konkurs kierowany jest do osób cechujących się entuzjazmem i pasją do pracy, mobilizowaniem innych do działania poprzez swoją pracę i postawę, rozwijających swoje zainteresowania a także będących autorytetem w środowisku lokalnym.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie wniosku w terminie do 14 listopada 2019 roku w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego zgodnie z siedzibą lub miejscem zamieszkania wnioskodawcy tj.: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz;

Zachęcamy do udziału w konkursie !

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA