Opublikowano

Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 – Tryb nadzwyczajny

Od dziś ruszył nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 – Tryb nadzwyczajny.

Kto może składać wnioski?

Organy prowadzące szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe, do której skierowane jest wsparcie w ramach projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 – projekty ukierunkowane na wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia edukacji w formie zdalnej.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu:Ogółem: 27 943 600,00 PLN

Wnioski składać można do 31.12.2020 r.

Więcej informacji pod linkiem >>> https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/397