Opublikowano

KONKURS dla szkół podstawowych „Znajdź swoją niszę w przyszłości- zawód oldschool”

Centrum Wsparcia  Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu serdecznie zaprasza uczniów klas 7 – 8 ze szkół podstawowych subregionu kaliskiego tj.: z miasta Kalisza oraz powiatów: kaliskiego, ostrowskiego, jarocińskiego, pleszewskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego oraz ostrzeszowskiego do udziału w konkursie pod hasłem „Znajdź swoją niszę w przyszłości- zawód oldschool”.

Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów kształcenia zawodowego i pogłębienie wiedzy o zawodach i rynku pracy. Poprzez udział w konkursie młodzież kształtuje umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej i wzmacnia zainteresowania zawodowe.

Konkurs polega na opracowaniu i wykonaniu przez ucznia prezentacji multimedialnej w programie Microsoft Power Point pod hasłem: Znajdź swoją niszę w przyszłości- zawód oldschool, w której zostanie przedstawiony jeden z wybranych zanikających zawodów (lista zawodów do wyboru znajduje się w regulaminie).

Szczegóły konkursu oraz lista zawodów w regulaminie pod linkiem: Images/REGULAMIN_KONKURSU_Zawd_Oldschool.pdf

Prace należy przesłać na adres: konkursy@cwrkdiz.kalisz.pl

Na prezentacje uczniów czekamy do 21.04.2021r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 28.04.2021r.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:

Jolanta Łaźniak, tel. 515 938 715; e-mail: j.lazniak@cwrkdiz.kalisz.pl

Serdecznie zapraszamy  do udziału w Konkursie! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.