Opublikowano

KONKURS dla kl. 7-8 „MISTRZ w swoim fachu – moja inspiracja w wyborze zawodu”

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu w ramach XIII OTK zaprasza uczniów kl. 7-8 szkół podstawowych z subregionu kaliskiego do udziału w konkursie pn. „MISTRZ w swoim fachu – moja inspiracja w wyborze zawodu”.

Celem konkursu pn.”MISTRZ w swoim fachu – moja inspiracja w wyborze zawodu” jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy.

Konkurs polega na samodzielnym opracowaniu i wykonaniu przez ucznia filmiku – nagrania wywiadu, reportażu z przedstawicielem zawodu.

Autor filmu, w początkowej części nagrania przedstawia siebie oraz swojego swego rozmówcę. Film należy wykonać w dowolnej technice filmowej, techniką cyfrową za pomocą dowolnego urządzenia (np. telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej w formacie mp4). Czas trwania filmu powinien wynosić od 3 do 5 minut.

Prace konkursowe wraz z załącznikiem 1, należy przesłać do dnia 26 listopada 2021r. na adres e-mail: konkursy@cwrkdiz.kalisz.pl

Lista nagrodzonych i wyróżnionych prac zostanie zamieszczona na stronie www.cwrkdiz.kalisz.pl oraz na fanpage na Facebooku Organizatora do dnia 14 grudnia 2021r.

REGULAMIN KONKURSU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI >>> https://tiny.pl/99l3d

Kontakt ws. konkursu:

Adriana Poznańska, e-mail: a.poznanska@cwrkdiz.kalisz.pl, tel.: 515 938 125

Jolanta Łaźniak, e-mail: j.lazniak@cwrkdiz.kalisz.pl, tel.:515 938 725