Opublikowano

KONKURS dla kl. 4-6 „Moja pasja początkiem kariery w zawodzie” – ZAWODOWY LAPBOOK

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu w ramach XIII OTK zaprasza uczniów kl. 4-6 szkół podstawowych z subregionu kaliskiego do udziału w konkursie pn. „Moja pasja początkiem kariery w zawodzie” – zawodowy lapbook.

Celem konkursu pn.”Moja pasja początkiem kariery w zawodzie” jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o zawodach.

Konkurs polega na samodzielnym opracowaniu i wykonaniu przez ucznia lapbooka na temat zawodu, który chce w przyszłości wykonywać. Autor w swojej pracy ukazuje także swoje zainteresowania i pasje, które zachęcają go do wyboru właśnie tego zawodu.

Wykonany lapbook należy opisać metryczką (załącznik nr 2).

Praca powinna być wykonana w formacie A3 (297 mm x 420 mm) i zawierać minimum 10 kieszeni, schowków itp. 8. Do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie/zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1).

Prace konkursowe wraz z załącznikami 1 i 2, należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 26 listopada 2021r. na adres: CWRKDiZ Kalisz ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz, z dopiskiem: Konkurs „Zawodowy lapbook”.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych prac zostanie zamieszczona na stronie www.cwrkdiz.kalisz.pl oraz na fanpage na Facebooku Organizatora do dnia 14 grudnia 2021r.

REGULAMIN KONKURSU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI >>> https://tiny.pl/99l6m

Kontakt ws. konkursu:

Adriana Poznańska, e-mail: a.poznanska@cwrkdiz.kalisz.pl, tel.: 515 938 125

Jolanta Łaźniak, e-mail: j.lazniak@cwrkdiz.kalisz.pl, tel.:515 938 725